Úvodní strana » Aktivity

Aktivity

 

Tichý svět realizuje mnoho významných projektů a uskutečňuje celou řadu společensky prospěšných aktivit. Neustále rozšiřuje i nabídku služeb.  

Naše služby lze rozdělit do tří hlavních skupin. Služby sociální rehabilitace (dlouhodobé profesní poradenství a podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství, tzv. job kluby a intervence, tranzitní program). Další naší službou je odborné sociální poradenství (právní poradenství, poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování) a tlumočnické služby (online tlumočení a online přepis na Tiché lince). Dále realizujeme vzdělávací programy, podporujeme vznik pracovišť pro neslyšící, jako je např. Tichá kavárna, Zprávy pro neslyšící, překlady knih, liturgických textů apod.

Přehled o projektech Tichého světa i o aktivitách, které organizujeme, nebo na nichž se v roli partnera a podporovatele podílíme, získáte v bloku vpravo.

Děkujeme za podporu: