Úvodní strana » Aktivity » Projekty » Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící

Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící

Organizace APPN realizuje projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, jehož cílem je zlepšení komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních. Tento projekt vznikl díky Adventním koncertům České televize pořádaným v roce 2012. Z vybraných peněžních darů bylo zakoupeno více než 100 tabletů, které na konci roku 2013 putovaly a v roce 2014 ještě poputují do vybraných nemocnic, kde budou zprostředkovávat lékaři a neslyšícímu pacientovi tlumočníka znakového jazyka, a to díky službě online tlumočení.

V rámci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící měly být tablety umístěny tak, abychom jimi vybavili 76 okresních a 6 pražských nemocnic. Tablety umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení.

Kompletní seznam vybavených nemocnic najdete zde.

Projekt by měl vést k odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícím a zdravotnickým personálem, který bohužel ne vždy respektuje komunikační potřeby neslyšícího (mluví zády k němu, odmítá informace psát, neartikuluje, zvyšuje hlas v domnění, že pacient ho lépe uslyší apod.) Tablety již byly předány do fakultních nemocnic v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, v Praze-Motole, Liberci a další tablety se budou rozvážet od března 2014.

S ohledem na to, že se díky koncertu vybralo více peněz, bude možné tento projekt rozšířit i do dalších nemocnic ve velkých městech a zároveň do nemocnic s více pobočkami umístit alespoň o jeden tablet navíc.

Každá nemocnice, která díky tomuto projektu uskuteční významný krok k bezbariérovosti pro skupinu sluchově postižených pacientů, bude označena modrobílou nálepkou s označením „Bezbariérová nemocnice pro neslyšící“. Na ní bude uvedeno místo, kde lze v areálu nemocnice tablet najít.

Projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící nepřináší zatím absolutní řešení komunikačních problémů sluchově postižených osob, je ale prvním z mnoha kroků směřujících k odbourávání těchto bariér.

Co je online tlumočení?

Tzv. Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky.

Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenosu mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod. Zkušební provoz online tlumočnické služby byl zahájen v říjnu 2008 a od 1. prosince 2011 funguje tato služba nonstop.  APPN poskytuje tuto službu již téměř 700 neslyšícím klientům. V roce 2012 se tímto způsobem uskutečnilo 25 388 tlumočených hovorů.

APPN, o. p. s.

Foto: Václav Holič a archiv APPN, o. p. s.

 

Děkujeme za podporu: