Úvodní strana » Aktivity » Projekty » Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící

Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící

Tichý svět v rámci projektu  Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící zapůjčil více než stovku tabletů do nemocnic - pro možnost spojení neslyšících s Tichou linkou. Tento projekt vznikl díky Adventním koncertům České televize pořádaným v roce 2012. Tablety umožnují komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka na Tiché lince.

Seznam bezbariérových nemocnic najdete zde.

Projekt vede k odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícím a zdravotnickým personálem, který bohužel ne vždy respektuje komunikační potřeby neslyšícího (mluví zády k němu, odmítá informace psát, neartikuluje, zvyšuje hlas v domnění, že pacient ho lépe uslyší apod.). Bezbariérovost nemocnice je označena samolepkou.

 

Projekt nepřináší zatím absolutní řešení komunikačních problémů sluchově postižených pacientů, je ale prvním z mnoha kroků směřujících k odbourávání těchto bariér.


 

 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu: