Deaf Support

 

Od června 2012 realizuje Tichý svět (dříve APPN) mezinárodní projekt, v rámci kterého vznikla novinka na trhu práce pro neslyšící: Unikátní pracovní portál pro osoby se sluchovým postižením www.neslysimpracuji.cz.

Součástí tohoto portálu a zároveň výsledkem tříletého projektu jsou nejen pracovní nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé České republiky, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce. Všechny informace jsou dostupné ve znakovém jazyce.  Na portále je uživatelům k dispozici také přehled nejčastějších pracovních pozic pro neslyšící, katalog zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají neslyšící, a napojení na evropskou burzu práce. Kromě toho mohou zájemci využívat internetový bulletin Neslyším, pracuji. 

Na přípravě portálu se podíleli jak neslyšící, tak také zástupci úřadů práce a zaměstnavatelů.

Celý projekt je realizován ve spolupráci s irským a slovenským partnerem. Jednou z hlavních myšlenek je propojení českého a slovenského pracovního trhu ve prospěch neslyšících.

Zahájení projektu: 1. 6. 2012
Ukončení projektu: 31.5.2015

Projekt Deaf Support (reg. č. CZ.1.04/5.1/77.00055) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Aktuálně o projektu:

Společnost Tichý svět ve středu 29. dubna zakončila cyklus čtrnácti konferencí, které veřejnosti v jednotlivých krajích České republiky představovaly nový portál pracovních příležitostí pro neslyšící. Závěrečná konference se uskutečnila v budově Magistrátu hlavního města Prahy, a to pod záštitou radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a školství Ing. Mgr. Ireny Ropkové.

Konference s názvem „Pracovní portál nejen pro neslyšící“ byla věnována podpoře pracovního uplatnění neslyšících a prezentaci nového portálu Neslysimpracuji.cz, který společnost vytvořila v rámci mezinárodního projektu Deaf Support.

Součástí unikátního portálu jsou nejen pracovní nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé ČR, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce. Všechny informace jsou dostupné také ve znakovém jazyce. Od 1. dubna je portál propojen s největšími servery nabízejícími v ČR zaměstnání Jobs.cz a Prace.cz. Zájemci na něm nyní najdou téměř sedm desítek aktuálních pracovních pozic vhodných pro neslyšící, a to z celé České republiky. 

Pražské konference se zúčastnili neslyšící, zástupci úřadů práce, odborů sociální péče, zaměstnavatelů, správci portálů, novináři a také odborná i laická veřejnost. Vyměnili si cenné zkušenosti a diskutovali o specifických problémech i výhodách zaměstnávání neslyšících či nedoslýchavých pracovníků.  

Projekt Deaf Support (reg. č. CZ.1.04/5.1/77.00055) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Při budějovické konferenci nás čekal zcela zaplněný sál. Přišli i studenti ze střední školy pro sluchově postižené. Úvodní slovo měl ředitel krajské pobočky ÚP, který náš portál velmi podporuje. Hodně motivující byly zkušenosti jednatele ze společnosti Avízo s.r.o., která zaměstnává neslyšící. S návrhem na založení fotokroužku se zapojil  do diskuse i náš neslyšící kolega Dominik Henzl. Děkujeme celému týmu z budějovické pobočky pod vedením Gabriely Kocmichové za skvělou přípravu.

Projekt Deaf Support (reg. č. CZ.1.04/5.1/77.00055) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

S konferencí k projektu Deaf Support jsme zavítali do Ostravy 

V Ostravě jsem se těšili vřelému přivítání. Pan náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák PhD. přislíbil podporu neslyšícím i Tichému světu. Zástupci magistrátu, úřadu práce, Ostravské univerzity a neziskových organizací ze Severní Moravy měli velký zájem o portál a jeho propagaci.

V Ostravě se nám podařilo získat a oživit spoustu nových kontaktů. Rádi se tam budeme vracet. Všichni přítomní se zajímali o další akce Tichého světa.

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Jedenáctá konference Tichého světa zavítala do Jihlavy, kde nás osobně přivítal Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní pro sociální oblast.

Účast nebyla velká, o to vnímavější bylo publikum. Vyslechli jsme zajímavé prezentace s příklady dobré praxe ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých a z Úřadu práce. Nejživější diskuse probíhaly u výborných štrúdlů z Tiché kavárny.

 

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Desátá konference projektu Deaf Support se uskutečnila na Krajském úřadě v Liberci. Diskutovalo se o budoucí propagaci portálu, tlumočnických službách pro neslyšící a o komunitním plánování.

Poslechli jsme si hodně příkladů dobré praxe z liberecké pobočky VZP. Paní náměstkyni hejtmana Mgr. Kadlecovou velmi zaujal nejen Tichý svět a jeho aktivity v Liberci, ale také náš nový portál. Děkujeme celému libereckému týmu pod vedením Lydie Charouzové za skvělou přípravu a pomoc.
 

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Konference k projektu Deaf Support v Ústí nad Labem

Konference Tichého světa k projektu Deaf Support hostila ve čtvrtek 26. 3. ve zcela zaplněném konferenčním sále účastníky v Ústí nad Labem.

Konference se konala pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje. Velkému zájmu se těšilo pohoštění připravené Tichou kavárnou - té patří poděkování za přispění ke spokojenosti účastníků. 

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Projekt Deaf Support jsme představili v Brně

V moravské metropoli jsme na konferenci přivítali téměř stovku posluchačů, především studentů. Dotazy z publika mířily na práci v zahraničí, jazykové podmínky a fungování Tiché linky.

Vystoupil zde zaměstnavatel s konkrétní nabídkou práce. Na konferenci pomohli také dobrovolníci. Poděkování za vzornou přípravu patří regionální poradkyni Zuzce Pulcové a dobrovolníkům, kteří na konferenci pomáhali. Pohoštění tentokrát zajišťovala brněnská Kavárna U Žambocha, ve které, stejně jako v naší Tiché kavárně, pracují lidé se sluchovým postižením. 

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


​Konference k projektu Deaf Support v Olomouci

Na konferenci v Olomouci jsme ve čtvrtek 12. 3. přivítali několik desítek neslyšících. Hodně se diskutovalo, nejen v sále, ale také u výborného občerstvení. Účastníky přivítal náměstek primátora RNDr. Šnevajs a kromě našeho pracovního portálu se účastníci mohli seznámit i s příjemnými zástupkyněmi olomouckého Úřadu práce, které je motivovaly svou originální prezentací "S úsměvem na úřad".


Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Konference k projektu Deaf Support pro Středočeský kraj

V rámci realizovaného projektu Deaf Support se ve čtvrtek 5. března konala v Praze konference pro Středočeský kraj, na které zástupci Tichého světa seznámili účastníky s novým pracovním portálem nejen pro neslyšící. Tématem diskuse bylo uplatnění neslyšících na pracovním trhu, chráněná pracoviště a tréninková místa, diskutovalo se také o dalších plánech s novým portálem.

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Představili jsme nový pracovní portál ve Zlíně

Další ze čtrnácti krajských konferencí věnovaných podpoře pracovního uplatnění neslyšících a novému pracovnímu portálu se uskutečnila ve středu 3. března ve Zlíně v prostorách Hotelu Baltaci Atrium. Nad konferencí převzal záštitu primátor MUDr. Miroslav Adámek.

Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Termíny konferencí v březnu a v dubnu:

1. Zlín
Termín:                    3. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Hotel Baltaci Atrium Zlín
Záštita:                    MUDr. Miroslav Adámek, primátor

2. Praha (pro Středočeský kraj)
Termín:                    5. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Záštita:                    Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

3. Olomouc
Termín:                    12. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Záštita:                    doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

4. Brno
Termín:                     17. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:            hotel Holiday Inn, konferenční sál u BVV Brno (kongresové centrum),      Křížkovského 20, 603 00 Brno 
Záštita:                     Ing. Petr Vokřál, primátor

5. Ústí nad Labem
Termín:                    26. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Krajský úřad Ústí n. Labem, Velká Hradební 3118/48
Záštita:                    Oldřich Bubeníček, hejtman

6. Liberec
Termín:                    30. 3. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Krajský úřad Liberec, U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec
Záštita:                    Petr Tulpa, radní pro sociální resort

7. Jihlava
Termín:                    16. 4. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava 
Záštita:                    Mgr. Petr Krčál Bc, radní pro  sociální oblast, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci

8. Ostrava
Termín:                    20. 4. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Park Inn by Radisson Hotel, Hornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava    Záštita:                    Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

9. České Budějovice
Termín:                    23. 4. 2014, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Krajský úřad České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice 
Záštita:                    Mgr. Jiří Zimola, hejtman

10. Praha
Termín:                    29. 4. 2015, 10.00 - 12.30
Místo konání:           Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Záštita:                    Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro oblast soc. politiky a školství

 

Představili jsme nový pracovní portál v Karlových Varech

Druhá ze čtrnácti krajských konferencí věnovaných novému pracovnímu portálu se uskutečnila ve čtvrtek 5. února v Karlových Varech v prostorách Úřadu práce.

Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miroslav Čermák. Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje se společně s ostatními účastníky seznámili s činností Tichého světa a s obsahem unikátního pracovního portálu. Přivítali jsme také zástupkyni Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech a vedoucí pobočky Krajské knihovny, která se podělila o své zkušenosti s neslyšící kolegyní. Další část konference patřila aktivitám Tiché kavárny a zkušenostem se zahraničními partnery projektu Deaf Support, v rámci kterého konference proběhla.             

Přítomní se zajímali o zkušenosti s komunikací s neslyšícími a osobami se sluchovým postižením přímo na pracovišti, o problematiku vzdělávání neslyšících a také o místní aktivity pro neslyšící. Zajímavou diskusi jsme uzavřeli s doporučením, aby všichni do budoucna využívali nový portál a jeho praktické odkazy.   

      

Projekt Deaf Support reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Spustili jsme nový portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením: www.neslysimpracuji.cz

Konference k novému pracovnímu portálu v Plzni

První ze čtrnácti krajských konferencí věnovaných novému pracovnímu portálu se uskutečnila ve středu 28. ledna v Plzni v prostorách Krajského úřadu.

Konala se pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého a radního pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze, který hned v úvodu přivítal všechny účastníky. Konference byla věnována unikátnímu pracovnímu portálu nejen pro neslyšící, problematice zaměstnávání OZP a neslyšících a také příkladům dobré praxe od zaměstnavatelů neslyšících. Vystoupili na ní zástupci Úřadu práce v Plzni, Plzeňské unie neslyšících, pracovníci Tichého světa, Tiché kavárny a členové projektového týmu Deaf Support, v rámci kterého portál vznikl.          

V příjemné atmosféře se diskutovalo o aktuálních problémech na pracovním trhu a o dalších plánech s novým portálem. Na všechny přítomné čekalo skvěle připravené občerstvení, které zajistila s veškerým servisem Tichá kavárna. Děkujeme a těšíme se na další konferenci, která bude příští týden 5. února v Karlových Varech.


Projekt Deaf Support reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 • Tichý svět představí unikátní pracovní portál pro neslyšící

Společnost Tichý svět zahajuje cyklus čtrnácti konferencí, které představí veřejnosti nový portál pracovních příležitostí pro neslyšící. Konference budou probíhat v jednotlivých krajských městech České republiky od 28. ledna do dubna letošního roku. Seznam konferencí naleznete zde.

Konference s názvem „Pracovní portál nejen pro neslyšící“ budou věnovány podpoře pracovního uplatnění neslyšících a prezentaci nového portálu, který společnost Tichý svět vytvořila v rámci mezinárodního projektu Deaf Support. Neslyšící se s projektem Deaf Support i novým pracovním portálem mohou seznámit na stránkách Tichých zpráv.

 • Říjnová porada v Bratislavě

  Jedna z posledních mezinárodních porad proběhla se slovenskými partnery v říjnu 2014 v Bratislavě. Sešli jsme se se zástupci z EFFETY - Strediska sv. Františka Saleského. Neslyšící společně s metodikem pro cílovou skupinu projednali možné vazby k propojení portálu a věnovali se ověřovacímu provozu databáze a jednotlivým sekcím na pracovním portále.     V rámci příkladů dobré praxe a ukázky aktivního zapojení neslyšících navštívili kolegové z týmu také o.s. Myslím, kde probrali situaci týkající se tlumočení ve znakovém jazyce na Slovensku. Diskutovali také o problematice skrytých titulků a o možném řešení stávající situace. Na závěr se sešli se znakujícím duchovním a vyměnili si zkušenosti s pantomimickou skupinou, která působí na Slovensku. Výstupy z porady využijeme v poslední fázi příprav našeho nového portálu. 
   
 • Pokračování v Irsku 

Při poslední mezinárodní poradě v Irsku nás provázelo říjnové slunko a teplé počasí. S našimi partnery jsme vyzkoušeli pracovní verzi portálu a společně s neslyšícími kolegy zhodnotili jeho fungování. Nakonec přidáme ještě několik vysvětlujících videí, aby se při vyhledávání v pracovních nabídkách zájemcům dobře orientovalo. Naši neslyšící kolegové si prohlédli také Deaf Village v Dublinu, zatímco hlavní tým se věnoval obsahu manuálu zaměřeného na výstupy projektu. Slovenští kolegové se tentokrát zapojili do diskuse online.

Odlétali jsme do Prahy nejen s novými kontakty, ale také se zajímavými nápady ohledně propagace nového pracovního portálu. 
 

 

 

 

 

 

 


 

 • Hodnotíme portál se slovenskými partnery

  Tentokrát jsme se sešli se slovenskými partnery  z EFFETY - Strediska sv. Františka Saleského v Praze. Od pátku 12. 9. do pondělka 15. 9. 2014 jsme zhodnotili při mezinárodní poradě stav našeho portálu s databází. Řešíme ještě možné vazby a propojení do budoucna. S výstupy projektu se pomalu dostáváme do závěrečné fáze. 

 • Koncem května jsme uspořádali další poradu se slovenskými partnery z EFFETY - Strediska sv. Františka Saleského. Tentokrát se konala v Bratislavě a účastnili se jí zástupci týmu DEAF Support z řad neslyšících. V této fázi byl zhodnocen společně se slovenskými kolegy stav databáze a zaměřili jsme se na odstranění chyb při vyhledávání nabídek práce. Na programu byla také finalizace příruček zejména v souvislosti s přípravou videí ve znakovém jazyce.

Byla zhodnocena příprava bulletinu Neslyším, pracuji, který byl právě v těchto dnech publikován pro veřejnost a je přístupný na webu APPN. V rámci příkladů dobré praxe a ukázky aktivního zapojení neslyšících navštívili kolegové z týmu také kulturní akci s představením pro osoby se sluchovým postižením.

 • Vychází první číslo nového e-bulletinu Neslyším, pracuji. Tento bulletin vydává APPN, o. p. s., v rámci projektu DEAF Support a bude také součástí vznikajícího pracovního portálu pro osoby se sluchovým postižením. Je věnován novinkám a zkušenostem o zaměstnávání neslyšících a osob s poruchami sluchu. Aktuální e-bulletin najdete zde.

 • V květnu jsme přivítali v Praze naše projektové partnery z EFFETY - Strediska sv. Františka Saleského. V rámci mezinárodní porady se seznámili s přípravou zpráv pro neslyšící a navštívili také Českou televizi, kde mohli vidět technické zázemí zpravodajství ve znakovém jazyce. Část porady byla věnována obsahu tří příruček a přípravě videí pro náš pracovní portál. V rámci příkladů dobré praxe a ukázky vzdělávání absolvovali slovenští kolegové také odborné přednášky na Filozofické fakultě UK věnované problematice osob se sluchovým postižením. 

 • Novinky pro zaměstnavatele i pro neslyšící

  V červnu připravujeme vydání tří praktických příruček o zaměstnávání osob s poruchami sluchu. Budou určeny pro neslyšící, pro zaměstnavatele a pro úřady práce. V nejbližší době také vyjde první číslo našeho elektronického bulletinu Neslyším, pracuji. Tento čtvrtletník bude věnován novinkám a informacím o zaměstnávání neslyšících a osob se sluchovým postižením.

  Všechny příručky a bulletin budou posléze součástí pracovního portálu pro neslyšící, který je v rámci tohoto projektu připravován.

 • V únoru a v březnu 2014 se podařilo realizovat v rámci tohoto projektu hned dvě porady s našimi zahraničními partnery. První se konala 27. a 28. února v Praze. Byla věnována zejména přípravě videí ve znakovém jazyce a textům pro pracovní portál. Zúčastnili se jí osobně partneři z organizace EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

 • 20. a 21.3. se konala další porada na Slovensku připravená opět naší partnerskou organizací EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského. Zúčastnili se jí společně s Marií Horákovou také členové z metodické skupiny A – neslyšící. Část porady zástupci APPN se zahraničními partnery zaměřili na přípravu pracovního portálu a příruček pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce.

V rámci příkladů dobré praxe navštívili na doporučení partnerů slovenské centrum neslyšících Myslím, kde se setkali s neslyšícím ředitelem Michalem Heftym. Dále si prohlédli křesťanské centrum neslyšících a dvě školy pro sluchově postižené. Páteční odpoledne zakončili návštěvou slovenské televize, kde měli možnost prohlédnout si pod vedením neslyšícího moderátora Romana Vojtěchovského natáčecí prostory a zúčastnit se přípravy Zpráv ve slovenském znakovém jazyce. Poznatků z této exkurze využijí neslyšící při přípravě videí pro nový pracovní portál, který vznikne jako hlavní výstup tohoto projektu.   

 • Další z našich mezinárodních porad pokračovala začátkem února v Irsku. Tentokrát se aktivně zapojili také členové našich metodických skupin za neslyšící a zaměstnavatele. V Dublinu jsme společně s našimi irskými a slovenskými partnery probrali vizuální stránku pracovního portálu a obsah jednotlivých internetových příruček. S paní ředitelkou Horákovou navštívili neslyšící kolegové Trinity College a v rámci příkladů dobré praxe jsme se společně s partnery podívali také do DEAF Village, městečka neslyšících s rozsáhlým sportovním areálem.

Mohli jsme se seznámit s dalšími možnostmi pracovního uplatnění osob s poruchami sluchu, kteří jsou v městečku zaměstnáni na různých pozicích – jako servírky, trenéři, lektoři, manažeři nebo při pomocných úklidových pracích. Pro neslyšící kolegy byla porada zajímavou inspirací a pro všechny společně ukázkou ideálního propojení světa slyšících s neslyšícími a zároveň možností potrénovat komunikaci nejen v českém, ale taky slovenském a anglickém znakovém jazyce.

 • Ve dnech 17. až 20. října 2013 se zástupci APPN zúčastnili v Nitře další ze zahraničních porad v rámci projektu Deaf Support. Tentokrát bylo jednání spojeno s workshopem věnovaným hluchoslepotě. Ředitelka APPN Marie Horáková se společně s neslyšícími a s našimi slovenskými partnery věnovala vyhodnocení údajů a podkladů určených pro pracovní portál s nabídkami práce pro neslyšící.

 • Koncem září jsme se opět sešli s irskými a slovenskými partnery. Po krátkém zastavení v organizaci Deaf Hear v Dublinu jsme se přesunuli do Corku, kde se nám věnoval zástupce Cork Deaf Association.  Během 30. září a 1. října 2013 jsme pokračovali s našimi partnery v jednání o přípravách pracovního portálu pro neslyšící. Soustředili jsme se tentokrát hlavně na možnosti propojení, název domény a rozdělení do jednotlivých sekcí především v české verzi portálu.

                   

 • Výběrové řízení na vytvoření pracovního portálu pro neslyšící vyhrála společnost NETservis, s. r. o. Předpokládáme, že první verze portálu/databáze bude spuštěna v lednu 2015.

 • Na přelomu září a října připravuje projektový tým další zahraniční poradu s partnery. Tentokrát proběhne opět v Irsku.

 • Dne 15. 5. 2013 bylo zahájeno výběrového řízení na zakázku. Podrobnější informace o průběhu a výsledku naleznete zde.

 • Agenturu pro neslyšící navštívili naši slovenští partneři z EFFETY. Jarní mezinárodní porada proběhla tentokrát v Praze ve dnech 22. a 23. 4. 2013 Byla spojená s ukázkou dobré praxe v prostorách Tiché kavárny, kde jsou zaměstnáni neslyšící. Spojili jsme se online se zahraničním partnerem v Irsku a dohodli se na dalších společných aktivitách spojených s přípravou databáze. Partneři se také mohli podrobně seznámit se systémem online tlumočení ve znakovém jazyce.

                      

 • Dne 27. února 2013 byly zveřejněny výsledky dotazníkového průzkumu k zaměstnávání neslyšících a nedoslýchavých. Průzkum proběhl na podzim roku 2012. Jeho výsledky byly zajímavé a jednoznačně ukázaly potřebu databáze pracovních příležitostí jak ze strany úřadů, tak ze strany neslyšících. Zhodnocení výzkumu si můžete přečíst zde.

 • Ve dnech 17. - 19. prosince 2012 navštívili zástupci APPN, o. p. s., v rámci projektu DEAF SUPPORT irské partnery. Společně se slovenským partnerem z Effety si prohlédli nově vybudované centrum nejen pro neslyšící. Opravený komplex budov byl příjemnou ukázkou dobré praxe, jak lze citlivě propojit svět neslyšících a slyšících. Všichni společně tam mohou využít sporotvní zařízení, kavárnu, tlumočnické, duchovní a poradenské služby. Podstatné je, že v městečku najde pracovní uplatnění několik desítek neslyšících.

                        

 • Zástupci APPN se připravují na první z mezinárodních pracovních porad s partnery projektu. Od 17. do 19. prosince se všichni sejdou v Dublinu.

 • Od 13. do 30. listopadu proběhl dotazníkový průzkum APPN, o. p. s., se slovenským partnerem EFFETA - střediskem sv. Františka Saleského.

 • Během října jsme uskutečnili dotazníkové šetření pro neslyšící, zaměstnavatele, úřady práce a sociální odbory. Výsledky průzkumu zveřejníme v průběhu listopadu.

 • V září a říjnu proběhly online diskuse a internetové konference se zahraničními partnery ohledně základních informačních zdrojů pro vytvoření databáze.

Děkujeme za podporu: