Úvodní strana » O nás

O nás

Již jedenáct let pomáháme neslyšícím v České republice. Poskytujeme jim všestrannou podporu v podobě komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti.  Působíme v deseti krajích České republiky (Praze, Středočeském, Libereckém, Královehradeckém, Pardubickém, Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji). Nabízíme tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci, včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy škol, který jim usnadňuje přechod ze školy na otevřený pracovní trh.

Propojujeme svět slyšících a neslyšících. Přibližujeme širší veřejnosti znakový jazyk, svět neslyšících a jejich kulturu. Pořádáme semináře a přednášky o světě neslyšících a kurzy znakového jazyka.  Pracujeme společně s neslyšícími jako jeden tým.

Tichá linka je naše služba založená na online tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči. Tlumočník či přepisovatel nemusí být na stejném místě jako klient, spojí se prostřednictvím internetu, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa v republice. Tímto způsobem lze zprostředkovat jak osobní, tak telefonický rozhovor neslyšícího se slyšícím.

Linka umožňuje bezbariérovou komunikaci neslyšícím zdarma a 24 hodin denně, a to v případě telefonování na tísňové linky, běžnou komunikaci s lékařem, úřady, zaměstnavatelem, školou nebo třeba s rodinou. Efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka či přepisovatele na nejrůznějších jednáních, kterých se společně účastní slyšící a neslyšící.

Linka je dostupná prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz. Na lince se střídá 14 tlumočníků znakového jazyka (nonstop) a pět přepisovatelů (od 7 do 17 hodin, pohotovost nonstop). 

Zajišťujeme také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení.

Pořádáme kulturní akce, snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce. Vybudovali jsme Tichou kavárnu – první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, kde pracují neslyšící kolegové také na pozici cukrářů a kuchařů. Ve spolupráci s neslyšícími lektory provozujeme Tiché zprávy a realizujeme kurzy znakového jazyka pro veřejnost, provádíme osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamujeme účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

Realizujeme různé projekty se zaměřením na překonání překážek v pracovním uplatnění, při přestupu ze školy do práce (tranzitní program) a v získávání kvalifikace pomocí vzdělávacích kurzů. Tranzitní program pro neslyšící spočívá v přípravě neslyšícího studenta na konkrétní zaměstnání již v době studia a v organizovaném kontaktu studenta s budoucím zaměstnavatelem přímo na pracovišti.

Naše služby, které mají celorepublikovou působnost, jsou otevřeny i Vám. Navštivte některou z našich poboček.

Těšíme se na Vás!

Děkujeme za podporu: