Úvodní strana » O nás

O nás

 

V obecně prospěšné společnosti Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) pomáháme neslyšícím vyjít z izolace. Usilujeme o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snažíme se prostřednictvím našich služeb odstraňovat komunikační bariéry. Naším cílem je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, pomáháme neslyšícím získat práci a udržet si ji.

Poskytujeme služby sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství a intervenci, tranzitní program pro žáky a absolventy škol), odborné sociální poradenství (poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování a právní poradenství), tlumočnické služby (online tlumočnická služba nonstop).

Naše online tlumočnická služba NONSTOP je poskytována 24 hodin denně. Zajišťuje bezbariérovou komunikaci v případě telefonování na tísňové linky, dále běžnou telefonickou komunikaci s lékařem, úřady, zaměstnavatelem nebo školou. Funguje také jako náhrada fyzicky přítomného tlumočníka na poradách a různých jednáních ať již u lékaře, na úřadě apod., kterých se účastní slyšící a neslyšící. Zajišťujeme také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení.

Pořádáme kulturní akce, snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce. Vybudovali jsme Tichou kavárnu – první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, kde pracují neslyšící kolegové také na pozici cukrářů a kuchařů. Ve spolupráci s neslyšícími lektory provozujeme Tiché zprávy a realizujeme kurzy znakového jazyka pro veřejnost, provádíme osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamujeme účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

Realizujeme různé projekty se zaměřením na překonání překážek v pracovním uplatnění, při přestupu ze školy do práce (tranzitní program) a v získávání kvalifikace pomocí vzdělávacích kurzů (např. kurzy finanční gramotnosti). Tranzitní program pro neslyšící spočívá v přípravě neslyšícího studenta na konkrétní zaměstnání již v době studia a v organizovaném kontaktu studenta s budoucím zaměstnavatelem přímo na pracovišti.

Naše služby, které mají celorepublikovou působnost, jsou otevřeny i Vám. Navštivte některou z našich poboček, které se nacházejí v Praze, Hradci Králové, Kladně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Liberci a Plzni.

Těšíme se na Vás!

Děkujeme za podporu: