Úvodní strana » Tlumočení online

Tlumočení online

Kompletní mapa nemocnic vybavených tablety pro online tlumočení. 

Více informací o projektu najdete zde.

 

Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod.

Zkušební provoz online tlumočnické služby zahájil Tichý svět (dříve APPN) v říjnu 2008 a od 1. prosince 2010 funguje tato služba nonstop a zdarma. V roce 2013 se tímto způsobem uskutečnilo 25 249 tlumočených hovorů. Počet klientů využívajících online tlumočení se v loňském roce blížil osmi stovkám.

Tlumočení online využívá i společensky významný projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, v jehož rámci dojde k vybavení 76 okresních a 6 pražských nemocnic tablety, které umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení. Projekt by měl vést k odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícím a zdravotnickým personálem. Tablety již byly předány do 79 velkých nemocnic v České republice a další předávky budou i nadále probíhat.

Online tlumočníka znakového jazyka nemusíte objednávat, spojíte se s ním ihned. Službu mohou využívat neslyšící pro komunikaci se slyšícími i slyšící pro dorozumění se s neslyšícími.

Noví klienti se musí registrovat

Využívejte online tlumočníky Tichého světa, kdykoliv budete potřebovat. Díky službě online tlumočení si můžete vzájemně sdělit vše, co potřebujete.

Vysvětlení některých důležitých pojmů vztahujících se k tlumočnické službě najdete v sekci Slovník pojmů.

Děkujeme za podporu: