Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Odborné sociální poradenství

Definice

Služba odborné sociální poradenství v organizaci Tichý svět, o.p.s. podporuje osoby se sluchovým a kombinovaným postižením při řešení nepříznivých životních situacích a hájí jejich práva. Cílem služby je podpora klienta lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení. Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Naše služby

Sociální poradna

 • Poskytuje své služby zdarma
 • Podpora a pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu, kompenzačních pomůcek
 • Poradenství pro vyřizování invalidních důchodů či statutu osoby znevýhodněné, průkazů ZTP
 • Podpora a pomoc při jednání se státními i soukromými institucemi
 • Pomoc a podpora při vytváření bezbariérového přístupu, rovného zacházení, zastání a podpora v případě diskriminace

Právní poradna

Základní právní poradenství je poskytováno jako sociální služba a řídí se zákonem o sociálních službách. První konzultace je zdarma.

Radu a pomoc můžete hledat v těchto oblastech:

 • Pracovní oblast (vznik, změna a ukončení pracovního poměru, pracovní podmínky)
 • Občanské právo (kupní a darovací a nájemní smlouvy, ochrana spotřebitele, dědictví)
 • Obchodní právo (např. zakládání společností, získání živnostenského oprávnění)
 • Trestní právo (např. podání trestního oznámení)
 • Insolvenční právo (poradenství v oblasti oddlužení)
 • Další oblasti po dohodě

V případě potřeby další konzultace je možné se domluvit s advokátem a využít služeb jeho advokátní kanceláře. Tyto služby se řídí ceníkem právních úkonů na základě Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. 

Kontakt:

Sociální poradna - konzultantky jednotlivých poboček nebo gabriela.petruskova@tichysvet.cz

Jihočeský kraj   Jihomoravský kraj   Královéhradecký kraj   Liberecký kraj   Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj   Plzeňský kraj   Praha  Středočeský kraj   Ústecký kraj

Právní poradna pravniporadna@tichysvet.cz, Telefon:  603 275 839