Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Aktivizační kurzy odezírání skončily

26. června 2024

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za to, že se tyto kurzy určené seniorům a sociálním pracovníkům mohly uskutečnit.

Celkem proběhly 3 kurzy zaměřené na rozvoj dovednosti odezírat a rozvinutí komunikačních dovedností u seniorů, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a hledají nový a plnohodnotný způsob dorozumění se s okolím.

Tím jsme přispěli ke zlepšení kvality jejich života.

Kurzů se účastnili i sociální pracovníci, kteří pracují se seniory, a pro které je nezbytné osvojit si praktické informace a způsob, jak se seniory se sluchovým postižením pracovat a komunikovat. Sociální pracovníci mohou tyto vědomosti dál předávat a učit další klienty novému způsobu komunikace.

kurz nadace olgy havlove 

1 

1

1