Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ostrava

Adresa

Zeyerova 110/12
702 00  Ostrava 
vedle obchodního domu LASO

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Bc. Kamila Nováková

Vedoucí konzultantka

Bc. Kamila Nováková

Martina Zemanová

Konzultantka

Martina Zemanová

Služby

Úkolem konzultantů je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi širokou veřejnost. Konzultanti jsou jak slyšící, tak neslyšící a dokáží se přizpůsobit potřebám svých klientů. Ke komunikaci s klienty využívají vždy ten způsob komunikace, který je klientovi vlastní, tj. odezírání, český znakový jazyk, písemná forma. Ke klientům přistupují dle jeho individuálních potřeb. Dále jsou u nich rozvíjeny schopnosti a dovednosti tak, aby se odstranila nejčastější bariéra těchto osob, tedy komunikační.

Jsme členy komunitního plánování města Český Těšín, Frýdek-Místek, Kravaře, Opavy a Ostravy.

Od 1.1.2019 jsme také zařazeni do optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V rámci osvěty pořádáme interaktivní semináře a workshopy pro školy, nemocnice, úřady aj.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Frýdek-Místek. Děkujeme.  

fr

Služba sociální rehabilitace a tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Ostrava. Děkujeme!  

ostrava