Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

České Budějovice

Adresa

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě.

Konzultanti

Mgr. Lucie Novotná, DiS.

Vedoucí konzultantka

Mgr. Lucie Novotná, DiS.

Nikola Hrubcová

Konzultantka

Nikola Hrubcová

Služby

Naším cílem je zapojení osob se sluchovým postižením do běžné společnosti a jejich podpora na cestě za spokojeným životem. Naši konzultanti komunikují s klienty dle jejich potřeb a preferencí, nejčastěji v českém znakovém jazyce, psanou češtinou či pomocí odezírání. Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi na základě jeho schopností a dovednosti.

Důležitou součástí naší práce je překonávání bariér nejen sociálními službami, ale i osvětovou činností, která má za cíl zvyšování povědomí o osobách se sluchovým postižením.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde.