Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá podpora

Poslání služby   

Posláním služby sociální rehabilitace v organizaci Tichý svět je zvyšování sociálních návyků a dovedností u klientů se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.

Cíle služby

Co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, nevytvářet závislost na sociální službě, naučit klienta jednat samostatně. Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností, rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, usiluje tak o bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Cílová skupina a její věkové vymezení

Sociální služby jsou poskytovány: 

 • osobám se sluchovým postižením 
 • osobám s kombinovaným postižením 
 • osobám ve věku od 11 let

V jakých oblastech vás můžeme podpořit:

 • Nácvik samostatného pohybu, práce na počítači, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi
 • Podpora při jednáních s úřady, podpora při dohledání informací
 • Podpora při nalezení jiné vhodné sociální služby, poradenského centra
 • Příprava na jednání v krizových situacích, např. mezilidské a jiné problémy
 • Podpora v kontaktu s jinými lidmi – vrstevníky, rodinou, cizími lidmi
 • Podpora v pracovní oblasti - pomoc s vytvořením profesního životopisu a motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor, výběrové řízení, provázení a podpora při jednotlivých krocích
 • Podpora při činnostech – práce s mobilem, se spotřebiči, s internetem, vyhledání vhodného spoje, inzeráty na bydlení
 • Seznámení se zásadami, jak postupovat při úředním jednání a o možnostech využití tlumočení a přepisu
 • Podpora uvědomění si práv a povinností, které máte vůči zaměstnavateli, úřadu práce apod.
 • Podpora při rozvoji schopností, znalostí a kompetencí, které Vám pomohou v běžném životě
 • Služby jsou zdarma a mohou být poskytovány anonymně

Kontakt:

Sociální rehabilitace - vedoucí sociální služby Kamila Rumlová (kamila.rumlova@tichysvet.cz, 607 048 083)

Brno     České Budějovice     Hradec Králové     Kladno     Liberec     Most   

Náchod     Ostrava     Pardubice     Plzeň     Praha     Trutnov     Ústí nad Labem


Podrobnější informace o službě naleznete zde

Vaši spokojenost se službou můžete vyjádřit zde.

Informace o tom, jak podat stížnost, naleznete v ČZJ ve videu níže. Celé znění textu je ke stažení zde