Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Liberec

Adresa

Felberova 604
460 01  Liberec
budova České pojišťovny, 4. patro

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Alena Janoušková, DiS.

Vedoucí konzultantka

Alena Janoušková, DiS.

Mgr. Gabriela Kladivová

Konzultantka

Mgr. Gabriela Kladivová

Služby

Úkolem konzultantů je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu a jejich specifických potřebách mezi širokou veřejnost. Konzultanti při práci s klienty používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. český znakový jazyk, odezírání nebo psaná čeština. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a priority tak, aby se mohl dále rozvíjet jeho potenciál.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

 

PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Služba sociální rehabilitace a tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Jablonec nad Nisou. Děkujeme!

JABLONEC

Služba sociální rehabilitace je v roce 2024 realizována s finanční podporou Libereckého kraje. Děkujeme!