Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tiché poradenství

Poslání služby

Posláním služby odborného sociálního poradenství v organizaci Tichý svět je podpora osob se sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích a hájit jejich práva.

Cíle služby

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.

Smyslem poradenství je směřovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit: 

Sociální poradna

 • Služby jsou zdarma a mohou být poskytovány anonymně.
 • Poradenství, podpora a pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku apod.)
 • Základní poradenství v oblasti dluhové problematiky
 • Poradenství, podpora a pomoc při vyřizování invalidních důchodů či průkazů OZP
 • Poradenství a pomoc neslyšícím cizincům žijícím na území ČR
 • Podpora a pomoc při jednání se státními i soukromými institucemi, zprostředkování kontaktů s úřady
 • Pomoc a podpora při sepsání odvolání či námitky

Právní poradna 

Základní právní poradenství je poskytováno jako sociální služba a řídí se zákonem o sociálních službách. První konzultace je zdarma.

Radu a pomoc můžete hledat v těchto oblastech:

 • Pracovní oblast (vznik, změna a ukončení pracovního poměru, pracovní podmínky)
 • Občanské právo (kupní a darovací a nájemní smlouvy, ochrana spotřebitele, dědictví)
 • Obchodní právo (např. zakládání společností, získání živnostenského oprávnění)
 • Trestní právo (např. podání trestního oznámení)
 • Insolvenční právo (poradenství v oblasti oddlužení)
 • Další oblasti po dohodě

V případě potřeby další konzultace je možné se domluvit s advokátem a využít služeb jeho advokátní kanceláře. Tyto služby se řídí ceníkem právních úkonů na základě Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. 

Kontakt:

Sociální poradna - vedoucí sociální služby Mgr. Gabriela Petrušková (gabriela.petruskova@tichysvet.cz, 702 151 439)

Právní poradna - právní konzultant JUDr. Dan Zwieb (pravniporadna@tichysvet.cz, 603 275 839)

Brno     České Budějovice     Hradec Králové     Kladno     Liberec     Most   

Náchod     Ostrava     Pardubice     Plzeň     Praha     Trutnov     Ústí nad Labem


Podrobnější informace o službě naleznete zde.

Vaši spokojenost se službou můžete vyjádřit zde.

Informace o tom, jak podat stížnost, naleznete v ČZJ ve videu níže. Celé znění textu je ke stažení zde