Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Hradec Králové

Adresa

Gočárova třída 1620/30
500 02 Hradec Králové
4. patro, dveře č. 523

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek  

8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

 

Konzultanti

Mgr. Michaela Novotná

Vedoucí konzultantka

Mgr. Michaela Novotná

Anežka Hornychová

Konzultantka

Anežka Hornychová

Služby

Pomáháme klientům najít cestu z tíživé životní situace i při vyřizování běžných záležitostí. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb a přání, s respektem k volbě komunikačního prostředku.

Mimo tuto činnost se podílíme na odstraňování komunikačních bariér i šíření informací o světě osob se sluchovým postižením, formou přednášek a workshopů, kde se snažíme oba tyto světy přiblížit.

Spolupracujeme s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty. Poskytujeme praxe studentům VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka i studentům Univerzity Hradec Králové programů Speciální pedagogiky či Sociální práce.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Kostelec nad Orlicí. Děkujeme!  

kostelec logo

Kurzy odezírání v Hradci Králové 

V rámci projektu realizujeme 2 aktivizační kurzy na rozvoj dovednosti odezírat pro specifickou skupinu osob, která se potýká se ztrátou sluchu a jež nyní hledá možnosti, jak se se slyšícím světem opět dorozumět. První kurz je realizován v období březen - květen a druhý kurz se plánuje spustit na podzim 2024. Zájemci o kurz se mohou přihlašovat na tel.
602 635 100 nebo e-mailu michaela.novotna@tichysvet.cz. Kapacita kurzů je omezena. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Hradec Králové a společností DISPOSERVIS s.r.o.

Hradec Kralovédispo

hradec kurz