Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

O nás

Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících. V současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. 

Naší vizí jsou rovné příležitosti pro osoby se sluchovým postižením. Poslání, která plníme jsou:

  • Přispívat k integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.
  • Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře
    a jazyce.
  • Pomáhat překonávat jazykové, kulturní a mezigenerační bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících či osob se sluchovým postižením, existující u slyšících.

Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením a posilujeme jejich integraci zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Tichá linka

Naše služba založená na online tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči. Tlumočník či přepisovatel nemusí být na stejném místě jako klient, spojí se prostřednictvím internetu, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa v republice. Služba je zdarma a v urgentních případech k dispozici 24 hodin denně. Tímto způsobem je možné tlumočit nejen osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor.

Linka je dostupná prostřednictvím webové stránky www.tichalinka.cz

Další aktivity

Dlouhodobě spolupracujeme na projektech s organizací Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. 
Společně pořádáme různorodé kulturní akce a snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce.

Mezi projekty Tichého světa - chráněná pracoviště, o. p. s. patři:

Tichá kavárna a cukrárna

První pražská kavárna s neslyšící obsluhou, která je příjemným podnikem, kde se můžete setkat s oběma světy – slyšících a neslyšících. V kavárně a cukrárně pracují neslyšící kolegové nejen jako číšníci, kuchaři a cukráři. Pravidelně se zde také pořádají  výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávací akce.

Tiché zprávy

Internetové zpravodajství, ve kterém se neslyšící mohou dozvědět zajímavé zprávy a informace z domova i ze zahraničí. V týmu Tichých zpráv pracují neslyšící kameramani, střihači, moderátoři, editoři a supervizoři, kteří se každý den podílejí na jejich přípravě. 

Tým Tichých zpráv nabízí také překladatelské služby z češtiny do českého znakového jazyka a obráceně (webové stránky, odborné texty). Tyto překladatelské služby využívají především úřady nebo firmy, které potřebují a chtějí mít své weby bezbariérové i pro neslyšící klienty. 

Kurzy znakového jazyka

Kurzy znakového jazyka pro veřejnost a odbornou veřejnost, které vedou zkušení neslyšící lektoři. Provádí také osvětové semináře o světě neslyšících a jejich kultuře a workshopy s ukázkou znakového jazyka ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních.

Tichá jehla

Tichá jehla je jeden z provozů Tichého světa - chráněných pracovišť, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Ti tvoří s radostí výrobky na zakázku převážně z recyklovaných materiálů. Ekologické smýšlení je pro ně stejně důležité, jako spokojenost zákazníka. Jejich výrobky jsou velmi různorodé, a je možné vyřídit jak soukromé objednávky, tak uskutečnit náhradní plnění pro firmy. 

Tichá pošta

Služba osobní přepravy zásilek omezené váhy a omezených rozměrů, kterou realizují kurýři s postižením.

Jsme členy v:

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek
ASNEP
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace společenské odpovědnosti
Asociace veřejně prospěšných společností
Českomoravská jednota neslyšících
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Fórum dárců
Národní rada osob se zdravotním postižením
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
Neziskovky Libereckého kraje
Sdružení Via
 

Doporučujeme:

1

1