Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka

Poslání služeb

Posláním tlumočnických a přepisovatelských služeb Tichého světa je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka.

Cíle služeb

Umožnit osobám se sluchovým a kombinovaným postižením  bez bariér a s plným porozuměním komunikovat se slyšícími lidmi. Vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým a kombinovaným postižením a slyšících osob. Podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností. 

Seznam bezbariérových míst v ČR

V jakých oblastech vás můžeme podpořit:

Tlumočení online

 • Online tlumočení českého znakového jazyka je tlumočení v reálném čase prostřednictvím internetového spojení s tlumočníkem. Základem je spojení s tlumočníkem přes videohovor.
 • Služba je určena osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením. Služba je vhodná pro ty, kteří ovládají český znakový  jazyk.
 • Tlumočník nejčastěji zprostředkovává telefonní hovor nebo osobní rozhovor například s lékařem nebo zaměstnavatelem. Dále můžete využít službu úprava textu, během které tlumočník upraví váš text do gramaticky správné češtiny, a také překlad textu, kdy tlumočník v reálném čase přeloží obsahově krátké sdělení z českého jazyka do českého znakového jazyka a naopak.
 • S tlumočníkem se spojíte prostřednictvím webových stránek nebo mobilních aplikací pro telefon Android i iOS. Online tlumočení je k dispozici nonstop.
 • Tlumočení si můžete objednat na přesný čas nebo počkat ve frontě.
 • Tlumočníci dodržují Etický kodex tlumočníka a jsou vázáni mlčenlivostí. Etický kodex tlumočníka najdete zde.
 • Více informací najdete zde.
 • Návod na využití online tlumočení naleznete zde.
 • Služba je zdarma a může být poskytnuta anonymně.
 • Ukázka využití online tlumočení zde.

Přepis online 

 • Online přepis mluvené řeči je doslovný přepis v reálném čase sdílený prostřednictvím internetového spojení s přepisovatelem. Základem je spojení s přepisovatelem prostřednictvím textového okna.
 • Přepisovatel nejčastěji zprostředkovává telefonní rozhovor nebo osobní rozhovor například s lékařem nebo zaměstnavatelem. Nabízíme také možnost přepisu audionahrávek nebo korektury textu.
 • Služba je určena osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením. Služba je vhodná pro ty, kteří ovládají český jazyk.
 • S přepisovatelem se spojíte prostřednictvím webových stránek nebo mobilních aplikací pro telefon Android i iOS. Online přepis je k dispozici nonstop.
 • Přepis si můžete objednat na přesný čas nebo počkat ve frontě.
 • Přepisovatelé dodržují Etický kodex přepisovatele a jsou vázáni mlčenlivostí. Etický kodex přepisovatele najdete zde.
 • Více informací najdete na zde.
 • Návod na využití online přepisu naleznete zde.
 • Služba je zdarma a může být poskytnuta anonymně.
 • Ukázka využití online přepisu zde.

Fyzické tlumočení a přepis

1                                                                                                      

Podrobnější informace o službách naleznete zde

Vedoucí sociálních služeb - Romana Bicanová, romana.bicanova@tichysvet.cz607 050 388

Informace o tom, jak podat stížnost, naleznete v ČZJ ve videu níže. Celé znění textu je ke stažení zde