Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ústí nad Labem

Adresa

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Mgr. Michaela Bílková Černá

Vedoucí konzultantka

Mgr. Michaela Bílková Černá

Karin Vaňková, DiS.

Konzultantka

Karin Vaňková, DiS.

Služby

Našim cílem je pomoc osobám s postižením sluchu, zapojit se do běžné společnosti a podpora při vyřizování každodenních záležitostí. Naší snahou je podpořit osoby s postižením sluchu ve všech oblastech jejich života za pomoci našich sociálních služeb. Dále se zaměřujeme na osvětu veřejnosti a rozšíření povědomí o osobách se sluchovým postižením, pořádáme kurzy českého znakového jazyka, přednášky a workshopy pro školy a realizujeme další aktivity.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Tlumočnické služby, jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Ústí nad Labem. Děkujeme!      

1