Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Kladno

Adresa

Váňova 3180
272 01 Kladno
budova České pojišťovny, 5. patro

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Bc. Martin Rapprich, DiS.

Vedoucí konzultant

Bc. Martin Rapprich, DiS.

Veronika Veselá, DiS.

Konzultantka

Veronika Veselá, DiS.

Služby

Úkolem konzultantů je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi širokou veřejnost. Konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém přístupu k nim používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně je rozvíjen jeho potenciál.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Služba sociální rehabilitace a tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Beroun. Děkujeme! 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

Každoroční příměstský tábor „Neboj se a znakuj!“

Cílem tábora je zajistit kvalitní a přístupnou péči o děti v době letních prázdnin a přispět k inkluzi neslyšících dětí vyžadující účast znakujícího asistenta. Slyšící děti mají možnost si vyzkoušet znakový jazyk a formou zážitku se dozvědět, jak komunikovat s dětmi s postižením sluchu. Neslyšící děti mají díky táboru stejné možnosti jako děti slyšící a tráví čas se svými vrstevníky.