Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pardubice

Adresa

Masarykovo náměstí 1544
Pardubice I - Zelené Předměstí
530 02

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Bc. Tereza Pospíšilová

Vedoucí konzultantka

Bc. Tereza Pospíšilová

Mgr. Michaela Jirotková

Konzultantka

Mgr. Michaela Jirotková

Služby

Konzultanti pomáhají klientům se sluchovým postižením překonávat překážky, které na ně klade společnost i každodenní život. Respektují volbu komunikačního systému klienta, jeho volbu způsobu řešení nepříznivé situace a jeho individuální odlišnosti.  Podporují bezbariérovost veřejných institucí - úřady, nemocnice, policie apod., šíří osvětu o lidech se sluchovým postižením a jejich potřebách.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Služba sociální rehabilitace je v roce 2024 realizována s finanční podporou Pardubického kraje. Děkujeme! 

Služba sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Pardubice. Děkujeme! 

pardubice