Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekty

Projekty Tichého světa, o. p. s., naplňují poslání, která jsou zakotvena ve stanovách společnosti:

1. Přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.

2. Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.

3. Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků většinové společnosti o komunitě neslyšících.

Aktuální projekty

 • Technická podpora Tiché linky

  1. června 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt od Nadačního fondu Avast na podporu Tiché linky.

  Více zde
 • Znakujte s námi - Ostrava

  1. června 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat - Brno

  1. června 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brno.

  Více zde
 • Krizová intervence pro neslyšící

  28. dubna 2020 - 28. dubna 2021


  Projekt je podpořen Nadací ČEZ.
   

  Více zde
 • Technické vybavení pro tlumočnice

  1. ledna 2020 - 31. prosince 2020

  Dar od společnosti ČEPS a.s. na pořízení technického vybavení pro tlumočnice znakového jazyka.

  Více zde
 • Technická podpora Tiché linky

  1. ledna 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt od společnosti PRE na podporu technického vybavení Tiché linky.

  Více zde
 • Adventní koncert nejen pro neslyšící

  1. ledna 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt na podporu tradičního adventního koncertu, který je umělecky tlumočen do znakového jazyka. 

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  1. ledna 2020 - 31. prosince 2020

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde

Ukončené projekty

 • Projekt Nadačního fondu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme"

  Programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Nadační fond Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

  Více zde
 • Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti

  Příměstský tábor v Praze nejen pro neslyšící děti propojí přirozenou a zábavnou cestou dva zdánlivě odlišné světy – svět slyšících dětí se světem dětí neslyšících. 

  Více zde
 • Znakujte s námi - Ostrava

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Znakujte s námi

  Projekt podpořený ČEPS, a. s.

  Více zde
 • Bezbariérová komunikace pro neslyšící

  Od března 2018 realizuje organizace Tichý svět, o. p. s, projekt s názvem „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“. Hlavním cílem projektu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob s pracovníky veřejné státní správy ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji prostřednictvím aplikace „Tichá linka“.

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Tichá stezka Klokočskými skalami.

  Projekt byl realizovaný za podpory programu - ČSOB pomáhá regionům.

  Více zde
 • Projekt Nadace Ozvěna

  Zážitkové workshopy o neslyšících ve školách.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat

  Projekt Nadace ČEZ - Interaktivní workshopy o neslyšících ve školách.

  Více zde
 • Bezbariérové zaměstnání pro neslyšící

  Projekt, kterého cílem bylo podpořit rozvoj firem v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podpořila Nadace ČEZ.

  Více zde
 • Vzdělávání pro neslyšící v Liberci

  Vzdělávací semináře zaměřené na profesionální a osobnostní rozvoj neslyšících v regionu města Liberec.

  Více zde
 • Minikurz znakového jazyka na příměstském táboře v Ústí nad Labem

  Minikurz jsme zrealizovali díky podpoře Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem.

  Více zde
 • Interaktivní pohádka pro neslyšící děti

  Projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR.

  Více zde
 • Fotografie ze světa neslyšících

  Projekt za podpory Fondu kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec - Výstava fotografií

  Více zde
 • Přednášky pro neslyšící v Liberci.

  Projekt podpořen Nadací Euronisa.

  Více zde
 • Tichý hrad Rotštejn – dostupný pro neslyšící

  Projekt byl realizovaný za podpory programu - ČSOB pomáhá regionům.

  Více zde
 • Tichá linka – bezbariérová komunikace

  Projekt Ministerstva zdravotnictví k udržení bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních.

  Více zde