Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekty

Projekty Tichého světa, o. p. s., naplňují poslání, která jsou zakotvena ve stanovách společnosti:

1. Přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.

2. Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.

3. Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků většinové společnosti o komunitě neslyšících.

Aktuální projekty

  • Bezbariérová komunikace pro neslyšící

    1. března 2018 - 29. února 2020

    Od března 2018 realizuje organizace Tichý svět, o. p. s, projekt s názvem „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“. Hlavním cílem projektu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob s pracovníky veřejné státní správy ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji prostřednictvím aplikace „Tichá linka“.

    Více zde