Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekty

Projekty Tichého světa, o. p. s., naplňují poslání, která jsou zakotvena ve stanovách společnosti:

1. Přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.

2. Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.

3. Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků většinové společnosti o komunitě neslyšících.

Aktuální projekty

 • Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

  1. května 2024 - 31. prosince 2024

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu! 

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat a aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat

  1. května 2024 - 31. prosince 2024

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brna. Děkujeme!

  Více zde
 • Dostupnost Tiché linky pro seniory se sluchovým postižením

  1. května 2024 - 31. prosince 2024

  Díky podpoře Nadace ČEZ  rozšíříme službu přepisu v aplikaci Tichá linka o možnost audiohovoru, funkci speciálně navrženou pro seniory s nedoslýchavostí. 

  Více zde
 • Dostupnost Tiché linky pro seniory se sluchovým postižením

  1. května 2024 - 31. prosince 2024

  Díky podpoře společnosti Čeps, a. s. rozšíříme službu přepisu v aplikaci Tichá linka o možnost audiohovoru, funkci speciálně navrženou pro seniory s nedoslýchavostí. 

  Více zde
 • Aktivizační kurzy odezírání pro seniory a sociální pracovníky

  1. dubna 2024 - 30. září 2024

  Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Děkujeme!

  Více zde
 • Kurzy odezírání v Hradci Králové

  1. ledna 2024 - 31. prosince 2024

  Děkujeme za podporu statutárnímu městu Hradec Králové a společnosti DISPOSERVIS s.r.o.

  Více zde
 • Tichá linka - bezbariérová zdravotnická zařízení

  1. ledna 2024 - 31. prosince 2024

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace osob se sluchovým postižením ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Aktivní přístup k seniorům, kteří ztrácí sluch

  1. září 2023 - 31. srpna 2024

  Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za podporu!

  Více zde

Ukončené projekty

 • Pojďte s námi znakovat v Brně!

  Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

  Více zde
 • Server pro mzdový a účetní systém DUNA

  Děkujeme Nadaci AGROFERT za podporu!

  Více zde
 • Tichá linka

  Děkujeme Nadaci Vinci za podporu!

  Více zde
 • Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

  Více zde
 • Tichá linka

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

  Více zde
 • Server pro mzdový a účetní systém DUNA

  Děkujeme společnosti PRE za podporu!

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat - Brno

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brna.

  Více zde
 • Kurz odezírání pro seniory v Brně

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brna.

  Více zde
 • Tichá linka

  Děkujeme ČEPS, a. s. za podporu projektu!

  Více zde
 • Tichá linka - bezbariérová zdravotnická zařízení

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace osob se sluchovým postižením ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat

  Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

  Více zde
 • Znakujte s námi!

  Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Pepco.

  Více zde
 • Tichá linka

  Děkujeme NET4GAS, s. r. o. za podporu

  Více zde
 • Osvětová přednáška o osobách se sluchovým postižením

  Děkujeme městu Kravaře za podporu!

  Více zde
 • Tichý zámek Lednice

  Díky podpoře Ministerstva kultury zpřístupníme osobám se sluchovým postižením státní zámek Lednice.

  Více zde
 • Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením z Ukrajiny do ukrajinského znakového jazyka

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu!

  Více zde
 • Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením z Ukrajiny do ukrajinského znakového jazyka

  Projekt je podpořen MVČR.

  Více zde
 • Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením z Ukrajiny do ukrajinského znakového jazyka

  Děkujeme ČEPS, a. s. za podporu projektu!

  Více zde
 • Tichá Svatá Hora pro neslyšící návštěvníky

  Děkujeme RWE Gas Storage CZ, s. r. o. za podporu!

  Více zde
 • Kurz odezírání pro seniory v Libereckém kraji

  Děkujeme Nadaci Preciosa za podporu!

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat - Brno

  Více zde
 • Adventní koncert nejen pro neslyšící

  Projekt na podporu natočení 4 adventních umělecky tlumočených písní do českého znakového jazyka.

  Více zde
 • Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením z Ukrajiny do ukrajinského znakového jazyka

  Projekt je podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Fond podpory organizací pečujících o uprchlíky z Ukrajiny.

  Více zde
 • Podpora sociální služby Tichá linka

  Děkujeme společnosti ČEPS, a. s. za podporu Tiché linky.

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky

  Více zde
 • Znakujte s námi!

  Projekt je podpořen z prostředků grantového programu PEPCO.

  Více zde
 • Kurzy znakového jazyka pro konzultanty a konzultantky pracující s neslyšícími klienty

  Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a NROS za finanční podporu v rámci  programu "Vy rozhodujete, my pomáháme".

  Více zde
 • Technická podpora projektu Tichá linka

  Děkujeme společnosti PRE, a. s. za podporu Tiché linky.

  Více zde
 • Kurzy znakového jazyka pro konzultanty/konzultantky

  Díky Nadaci ČEZ zajistíme konverzační kurzy znakového jazyka pro konzultanty/konzultantky sociálních služeb.

  Více zde
 • Den plný her s Tichým světem

  Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu v rámci  programu "Vy rozhodujete, my pomáháme".

  Více zde
 • Tichá linka - podpora služby přepisu

  Dar od společnosti NET4GAS, s. r. o., který je určen pro Tichou linku na podporu služby přepisu.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat - Brno

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brno.

  Více zde
 • Tichá Vila Tugendhat

  Díky podpoře Ministerstva kultury zpřístupníme neslyšícím kulturní památku v Brně - Vilu Tugendhat.

  Více zde
 • Adventní koncert nejen pro neslyšící

  Projekt na podporu natočení 4 adventních umělecky tlumočených písní do českého znakového jazyka.

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Tichá linka

  Příspěvek společnosti Čeps, a.s. je určen na modernizaci služby přepisu pro seniory.

  Více zde
 • Tichá linka

  Projekt podpořený Moneta Money Bank, a. s. je zaměřen na posílení služby přepisu Tiché linky.

  Více zde
 • Technická podpora Tiché linky

  Projekt od Nadačního fondu Avast na podporu Tiché linky.

  Více zde
 • Znakujte s námi - Ostrava

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat - Brno

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brno.

  Více zde
 • Krizová intervence pro neslyšící


  Projekt je podpořen Nadací ČEZ.
   

  Více zde
 • Projekt Nadačního fondu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme"

  Programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Nadační fond Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Adventní koncert nejen pro neslyšící

  Projekt na podporu tradičního adventního koncertu, který je umělecky tlumočen do znakového jazyka. 

  Více zde
 • Online kurz znakového jazyka

  Projekt je podpořen statutárním městem Jablonec nad Nisou.

  Více zde
 • Technická podpora Tiché linky

  Projekt od společnosti PRE na podporu technického vybavení Tiché linky.

  Více zde
 • Technické vybavení pro tlumočnice

  Dar od společnosti ČEPS a.s. na pořízení technického vybavení pro tlumočnice znakového jazyka.

  Více zde
 • Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti

  Příměstský tábor v Praze nejen pro neslyšící děti propojí přirozenou a zábavnou cestou dva zdánlivě odlišné světy – svět slyšících dětí se světem dětí neslyšících. 

  Více zde
 • Znakujte s námi - Ostrava

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Znakujte s námi

  Projekt podpořený ČEPS, a. s.

  Více zde
 • Bezbariérová komunikace pro neslyšící

  Od března 2018 realizuje organizace Tichý svět, o. p. s, projekt s názvem „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“. Hlavním cílem projektu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob s pracovníky veřejné státní správy ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji prostřednictvím aplikace „Tichá linka“.

  Více zde
 • Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka

  Projekt Ministerstva zdravotnictví na podporu bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních pomocí Tiché linky.

  Více zde
 • Projekt Nadace Ozvěna

  Zážitkové workshopy o neslyšících ve školách.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat

  Projekt Nadace ČEZ - Interaktivní workshopy o neslyšících ve školách.

  Více zde
 • Tichá stezka Klokočskými skalami.

  Projekt byl realizovaný za podpory programu - ČSOB pomáhá regionům.

  Více zde
 • Vzdělávání pro neslyšící v Liberci

  Vzdělávací semináře zaměřené na profesionální a osobnostní rozvoj neslyšících v regionu města Liberec.

  Více zde
 • Bezbariérové zaměstnání pro neslyšící

  Projekt, kterého cílem bylo podpořit rozvoj firem v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podpořila Nadace ČEZ.

  Více zde
 • Minikurz znakového jazyka na příměstském táboře v Ústí nad Labem

  Minikurz jsme zrealizovali díky podpoře Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem.

  Více zde
 • Interaktivní pohádka pro neslyšící děti

  Projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR.

  Více zde
 • Fotografie ze světa neslyšících

  Projekt za podpory Fondu kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec - Výstava fotografií

  Více zde
 • Tichá linka – bezbariérová komunikace

  Projekt Ministerstva zdravotnictví k udržení bezbariérové komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních.

  Více zde
 • Přednášky pro neslyšící v Liberci.

  Projekt podpořen Nadací Euronisa.

  Více zde
 • Tichý hrad Rotštejn – dostupný pro neslyšící

  Projekt byl realizovaný za podpory programu - ČSOB pomáhá regionům.

  Více zde