Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pro firmy/zaměstnavatele

Uvažujete nad tím, že začnete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a chcete vědět, jakými pravidly se toto zaměstnávání řídí?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno Zákoníkem práce 262/2006 Sb. a také zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

  • Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením mají všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců.
  • Jedná se o povinný podíl 4 %.
  • Pokud zaměstnavatel nezaměstná 4 % lidí se zdravotním postižením, musí ročně odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy nebo nakoupit výrobky a služby z chráněné dílny ve výši sedminásobku průměrné mzdy.

Jaké jsou výhody zaměstnávání občanů s postižením?

  • Sleva na dani z příjmů - Zaměstnavatel má nárok na slevu na dani z příjmu ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
  • Nižší mzdové náklady - Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě může zaměstnavatel v případě zaměstnance se zdravotním postižením využít možnost snížení minimální mzdy
  • Další možné finanční benefity - Mezi další finanční benefity ze strany státu patří například příspěvek při zřízení společensky účelného místa, příspěvek při přípravě osob se zdravotním postižením k práci, příspěvek na podporu jejich zaměstnávání, příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, příspěvek na zapracování.
  • Konkurenční výhoda - Zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce může vést ke zlepšení firemní kultury a také ke zlepšení vnímání vaší společnosti jako zodpovědného zaměstnavatele.

 

1 1