Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Náchod

Adresa

Kladská 1092
547 01 Náchod
(budova úřadu práce), 2. patro, dveře 203 

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí

1. a 3. pondělí v měsíci
10:00 - 14:00

8:00 - 16:00
Úterý   8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek   8:00 - 16:00
Pátek  

8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Konzultanti

Mgr. Michaela Novotná

Vedoucí konzultantka

Mgr. Michaela Novotná

Eliška Stráníková

Konzultantka

Eliška Stráníková

Služby

Pomáháme klientům najít cestu z tíživé životní situace i při vyřizování běžných záležitostí. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb a přání, s respektem k volbě komunikačního prostředku.

Mimo tuto činnost se podílíme na odstraňování komunikačních bariér i šíření informací o osobách se sluchovým postižením a to formou přednášek a workshopů. Spolupracujeme s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty. Poskytujeme praxe studentům VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka i studentům Univerzity Hradec Králové programů Speciální pedagogiky či Sociální práce.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde.


PROJEKTY A FINANČNÍ PODPORA

Tlumočnické služby, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství jsou v roce 2024 realizovány s finanční podporou města Náchod. Děkujeme!