Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Děkujeme Ministerstvu vnitra ČR za podporu!

8. září 2022

Díky projektu MVČR jsme zprostředkovali okamžité tlumočení v rozsahu 400 hodin pro víc než 200 klientů se sluchovým postižením z Ukrajiny.

Ukrajinský znakový jazyk je od českého znakového jazyka odlišný. Potřebujeme tedy spolupráci s tlumočníky, kteří ovládají ukrajinský znakový jazyk, abychom zabezpečili komunikaci s klienty se sluchovým postižením z Ukrajiny, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. V rámci projektu jsme pomohli desítkám příchozích klientů se sluchovým postižením z Ukrajiny s integrací do nového prostředí v ČR.

Díky projektu jsme zajistili a zprostředkovali bezbariérovou okamžitou pomoc občanům se sluchovým postižením z Ukrajiny prostřednictvím tlumočení do jejich rodného, ukrajinského znakového jazyka.

Děkujeme MVČR za podporu!

děkujememvcr