Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Děkujeme Nadaci Preciosa za podporu!

13. srpna 2022

Díky finančnímu daru Nadace Precioza jsme mohli uskutečnit kurzy odezírání pro seniory v Libereckém kraji.

V rámci projektu jsme zrealizovali aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat pro specifickou skupinu neslyšících osob, které hledají možnosti, jak se se světem opět dorozumět. Jsou to senioři, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a přepis mluvené řeči pro ně není, kvůli postupné ztrátě zraku, vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím. Patří sem také jejich blízcí, kteří hledají plnohodnotný způsob vzájemné komunikace.

Děkujeme Nadaci Preciosa za podporu!

1

1