Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Děkujeme společnosti ČEPS za dar

16. června 2021

Díky finanční podpoře od společnosti ČEPS jsme mohli upravit na Tiché lince službu přepisu pro seniory.

Všechny úpravy služby přepisu pomáhají podpořit vzájemnou bezbariérovou komunikaci nedoslýchavých a ohluchlých klientů se slyšícími. Posilujeme tím vzájemné vztahy, mezigenerační vazby zejména mezi seniory a rodinnými příslušníky. Pomáháme najít plnohodnotný způsob komunikace, díky které podpoříme prevenci sociálních, ekonomických a emocionálních problémů. Nejdůležitějším cílem tohoto projektu je podpora procesu opětovné socializace seniorů, získání pocitů sounáležitosti a odstranění pocitů izolovanosti, osamělosti a beznaděje, které naše cílová skupina prožívá.

Děkujeme za poskytnutí příspěvku, díky kterému tyto cíle naplňujeme. 

1