Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Dnes je světový den sociální práce

16. března 2021

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW).

Slaví se každoročně vždy třetí úterý v měsíci březnu a jeho cílem je upozornění na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam.

V tomto roce připadá na úterý 16. 3. Letošní připomenutí nelehké práce všech pracovníků v sociálních službách je pod vlivem událostí posledního roku, který byl ve znamení koronaviru, o to důležitější.

Tichý svět se jako poskytovatel sociálních služeb přidává k iniciativě Ministerstva práce a sociálních věcí Srdce pro sociální pracovníky. Jejím cílem je ocenění všech sociálních pracovnic a pracovníků. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, se k tomu dni vyjadřuje takto: „Pracovnice a pracovníci v sociálních službách už rok čelí mimořádnému profesnímu tlaku, který způsobila epidemie koronaviru. Denně jsou k dispozici těm, kteří potřebují odbornou podporu a pomoc. Za to jim patří velké uznání a respekt.“

Organizace Tichý svět nadále i v této době nabízí všechny své služby lidem se sluchovým postižením bez omezení. Má celorepublikovou působnost a poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti pobočkách po České republice. Na konzultanty Tichého světa se mohou obracet lidé s poruchou sluchu, kteří potřebují pomoc například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Spektrum pomoci je široké, každému klientovi je nabízena individuální péče a podpora. V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také aplikaci tlumočení a přepisu online Tichou linku, kterou je možné využít na mobilu, tabletu či počítači. Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných míst po celé republice, například v nemocnicích či na úřadech, aby usnadnila jednání neslyšícím klientům, a nabídla jim možnost komunikace v jejich mateřském jazyce.

1