Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Dominik Dolejš mezi finalisty Cen Mosty 2023

27. května 2024

Dominik Dolejš a Tichý svět - Plzeň mezi finalisty na Cenu Mosty 2023 za spolupráci na Finále Plzeň pro neslyšící.

Nakonec odborná porota vybrala vítěze z ostatních finalistů. Gratulujeme kolegům z kontaktního místa v Plzni k nominaci a vítězi k ocenění. Konkurence byla obrovská, je skvělé kolik zajímavých a prospěšných projektů bourajících bariéry vzniká.

Ve čtvrtek 23.5. 2024 se v Horáckém divadle v Jihlavě uskutečnil již 21. ročník Slavnostního předávání Cen MOSTY. Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto lidí.

Letošní předávání cen se konalo již posedmnácté pod patronací Livie Klausové. Záštitu nad 21. ročníkem převzali hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a primátor statutárního města Jihlava Petr Ryška.

Z více než čtyř desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích v jednotlivých kategorií.

Vítězem I. kategorie – instituce veřejné správy – se stal Státní fond dopravní infrastruktury za dlouhodobé financování staveb, které zvyšují bezbariérovost ve veřejném sektoru a usnadňují tak život lidem se zdravotním postižením po celé České republice. Od roku 2000 bylo na tyto účely schváleno přes 4 tisíce příspěvků jednotlivým subjektům ve výši téměř 18 miliard korun. Cenu převzal ředitel SFDI Zbyněk Hořelica z rukou bývalé první dámy a velvyslankyně ČR na Slovensku Livie Klausové a předsedy Výboru pro sociální politiku a člena Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR Víta Kaňkovského.

Vítězem II. kategorie – nestátní subjekt – se stal Festival Rock for People, za projekt Bezbariérový Rock for People. Pořadatelé festivalu připravili bezbariérovou zónu a sociální zázemí, kde mají lidé se zdravotním postižením k dispozici dvě komfortní sprchy a toalety. Ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů přizpůsobili také program. Rock for People je festival tolerantní a otevřený všem.

Cenu převzala manažerka projektu Bezbariérový Rock for People Petra Hájková z rukou náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárky Jelínkové a hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka .

Vítězem III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal Roman Herink, za dlouholetou angažovanost ve prospěch lidí se zdravotním postižením a za prosazování rovných příležitostí těchto lidí a jejich rodin v oblasti společenských a kulturních aktivit. Roman Herink se zasadil o zrod českého para hokeje. Roman Herink byl, jako první zástupce para hokeje, uveden do Síně slávy českého hokeje. Cenu Mosty předali Jiří Holík, trojnásobný mistra světa v ledním hokeji a držitele čtyř medailí z Olympijských her, a Marek Beneš, ředitel Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,

Zvláštní cenu ve IV. kategorii, získala Ljubica Váchová, ředitelka Mateřské škola a Speciálně pedagogického centra, Jihlava, za vybudování mateřské školy, kde se integrují děti se zdravotním postižením se zdravými dětmi. Prostředí mateřské školy je bezbariérové a třídy jsou připravené pro zařazení dětí s různými speciálními potřebami. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum (SPC), které pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cenu Mosty převzala zástupkyně ředitelky Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Jihlava Jana Ritichová, z rukou Petra Ryšky, primátora statutárního města Jihlava, a Daniela Šafáře, marketingového ředitele společnosti Asekol.

Hudební program zajistila skupina JELEN a skupina Třetí třetina, kde se na bicí a kytaru představil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Slavnostním odpolednem prováděl, již tradičně, Aleš Cibulka.

Více informací k Slavnostnímu předávání Cen Mosty naleznete na webových stránkách: https://nrzp.cz/cena-mosty/

1 1