Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Důležité informace o novele zákona "Lex Ukrajina" pro ukrajinské uprchlíky / Важлива інформація про зміни до закону «Lex Ukraine» для українських біженців.

22. července 2022

Všechny změny a překlad do ukrajinského znakového jazyka naleznete zde. / З усіма змінами та перекладом українською жестовою мовою можна ознайомитися тут

Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, mění podmínky zdravotního pojištění pro ukrajinské uprchlíky. Po uplynutí 150 dnů ode dne, kdy jim v ČR byla udělena dočasná ochrana, již nebudou mít Ukrajinci ve věku 18 - 65 let zdravotní pojištění hrazené státem. Mají povinnost do 8 dnů od uplynutí této lhůty (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a řešit otázku dalšího způsobu hrazení zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, začne pro ně platit povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění, která pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně.

Existuje řada situací, kdy zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel nebo stát a povinnost hradit si ho osobně nevzniká:

 • Zaměstnanec - pojištění hradí zaměstnavatel; oznamovací povinnost má taktéž zaměstnavatel
 • Student ve věku 18 - 26 let - pojištění hradí stát, oznamovací povinnost má student
 • Osoba, která celodenně osobně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku - pojištění hradí stát; oznamovací povinnost má pečující osoba
 • Osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená), nebo pečující o osobu závislou na péči - pojištění hradí stát, podmínkou je evidence na ÚP; oznamovací povinnost má osoba závislá na péči nebo pečující osoba
 • Uchazeč o zaměstnání - pojištění hradí stát, podmínkou je evidence na ÚP; oznamovací povinnost má uchaze

Pro pomoc, či více informací se můžete obrátit na jednotlivé pobočky Tichého světa - https://www.tichysvet.cz/pobocky/kde-nas-najdete

 

Зміна до Закону № 65/2022 Зб., так званий Lex Ukraine 2, змінює умови медичного страхування для українських біженців. Через 150 днів з дня надання їм тимчасового захисту в Чехії українці віком від 18 до 65 років більше не матимуть оплачуваного державою медичного страхування. Вони зобов'язані протягом 8 днів після закінчення цього терміну (тобто 150 + 8 днів з моменту надання захисту) звернутися до своєї медичної страхової компанії та вирішити питання про інший спосіб оплати медичної страховки. Якщо вони цього не зроблять, вони будуть зобов'язані сплачувати мінімальний авансовий внесок на медичне страхування, який на 2022 рік становить 2187 чеських крон на місяць.

 • Існує ряд ситуацій, коли медичне страхування оплачує роботодавець або держава, а обов'язок платити його особисто не виникає:
 • Працівник - страховку оплачує роботодавець; роботодавець також зобов'язаний повідомити.
 • Студент від 18 до 26 років - страхування оплачує держава, студент зобов'язаний звітувати.
 • Особа, яка цілий день особисто доглядає хоча б одну дитину до 7 років або двох і більше дітей до 15 років – страхування оплачує держава; зобов'язання щодо сповіщення покладається на особу, яка піклується.
 • Особа, яка перебуває під опікою (інвалід/інвалід), або доглядає за особою, яка перебуває під опікою - страхування покриває держава, умова - реєстрація в ÚP; особа, яка перебуває на утриманні, або особа, яка надає догляд, зобов'язані повідомити.
 • Кандидат на роботу - страхування за рахунок держави, умова - реєстрація в ÚP; застосовується зобов'язання щодо повідомлення.

За допомогою чи додатковою інформацією ви можете звернутися до окремих відділень  - Tichý svět - https://www.tichysvet.cz/pobocky/kde-nas-najdete