Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Nominace pro Dominika Dolejše

1. března 2024

Náš kolega Dominik Dolejš z kontaktního místa v Plzni byl nominován na Cenu Mosty za zpřístupnění filmového festivalu Finále Plzeň i divákům se sluchovým postižením.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nominovala Dominika Dolejše na Cenu mosty ve IV. Kategorii - zvláštní cena za zpřístupnění filmového festivalu Finále Plzeň i divákům se sluchovým postižením.

Filmový festival Finále Plzeň navázal spolupráci s Tichým světem v roce 2023 a společně jsme připravili festivalovou sekci Finále pro neslyšící, která přizpůsobila projekce pro neslyšící a nedoslýchavé diváky. Vybrané české filmy byly opatřeny speciálně vytvořenými titulky pro neslyšící, debaty s tvůrci byly tlumočené do českého znakového jazyka a vše na místě koordinovaly konzultantky našeho kontaktní místa. Celá sekce byla navíc mediálně k cílové skupině diváků propagovaná na Instagramu a Facebooku neslyšící ambasadorkou. Festival Finále se tak stal prvním filmovým festivalem v ČR, který neslyšícím a nedoslýchavým divákům nabídl aktuální české mainstreamové filmy v bezbariérové formě. Celý projekt vnímáme jako výrazné a smysluplné gesto snižování bariéry v přístupu k většinové kultuře.

Pojítkem mezi Finále Plzeň a Tichým světem je Dominik Dolejš, vedoucí konzultant z kontaktního místa Plzeň. Dominik je součástí festivalu už několik let a minulý rok mu k tomu přibyla další role - propojit festival se svojí běžnou pracovní náplní, což je podpora osob se sluchovým postižením.

Letošní předávání cen NRZP ČR MOSTY za rok 2023 se uskuteční 23. května 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě.