Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Online seminář ČSÚ ke sčítání lidu (s přepisem)

11. března 2021

Seminář se bude konat 17. března od 13 do 15 hodin a bude se zabývat možnostmi a omezeními, která mohou pomoci nebo naopak zkomplikovat zapojení osob se zdravotním postižením.

Český statistický úřad zve na online seminář věnovaný připravovanému celospolečenskému projektu sčítání lidu, domů a bytů.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Na semináři budou přiblíženy základní informace o sčítání, bude zde prezentován elektronický formulář a mobilní aplikaci pro online sčítání a probrány možnosti a případná omezení, která mohou pomoci nebo naopak zkomplikovat zapojení osob se zdravotním postižením do této formy sběru dat. Součástí semináře bude také informace o postupu distribuce a sběru listinných formulářů, které budou vyplňovat ti, kteří se online sčítání nezúčastní.

Seminář se koná ve středu 17. března od 13 do 15 hodin v aplikaci Microsoft Teams s tím, že cca hodina bude věnována prezentaci a hodina diskuzi a případným dotazům. Během semináře bude zajištěn online přepis. Na seminář se můžete připojit kliknutím na tento odkaz.

1