Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Poděkování za podporu Nadaci ČEZ

31. března 2021

Nadace ČEZ podpořila kurz krizové intervence na míru pro naše pracovníky v přímé péči. 

Kurz krizové intervence na míru pro slyšící i neslyšící pracovníky v přímé péči s neslyšícími klienty.

Pracovníci v přímé péči získali soubor základních praktických dovedností z oblasti krizové intervence, díky kterým budou moci poskytnout neslyšícímu klientovi první pomoc v krizové situaci, např. stabilizace psychického stavu, redukce pocitu ohrožení a prevence prohlubujícího se psychického šoku neslyšícího klienta. 

V návaznosti na nouzová opatření vázané na současnou epidemickou krizi v ČR se neslyšící klienti potýkají se závažnými sociálními, ekonomickými, společenskými, emocionálními problémy. V ČR žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením, pro které je běžná komunikace se slyšícím světem větší či menší bariérou. V současné situaci s povinností nosit roušky je jim navíc znemožněno i odezírání. Č. jazyk má zcela jinou gramatiku a pravidla než jazyk znakový, je tedy pro neslyšící cizím jazykem a může nastat potíž i s porozuměním psanému textu. Fyzických tlumočníků je v ČR nedostatek. Neslyšící si tedy nemůže bez tlumočníka zavolat/napsat na specializované linky psychické podpory a poradenství. Především kvůli této jazykové bariéře jsou naše pracovnice 1. kontaktními osobami, na které se obrací o pomoc v krizové situaci.

Děkujeme za podporu!

11