Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pojďte s námi znakovat!

2. listopadu 2023

Díky dotaci od města Kladna jsme v říjnu zrealizovali osvětové workshopy pro žáky základní školy. Děkujeme za podporu!

Cílem projektu Pojďte s námi znakovat! je prostřednictvím zážitkových workshopů o neslyšících seznámit školy s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. S pomocí neslyšících lektorů a jejich tlumočníků získají žáci a studenti povědomí o tom, jak se chovat při osobním setkání s neslyšícím a jak osobu s tímto druhem handicapu poznat. Na základě praktických modelových situací s neslyšícími lektory si natrénují, jak se v určitých situacích s neslyšícími dorozumět. 

Na Kladenské základní škole jsme proškolili celkem 144 žáků.

kladno zakladka