Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekt Pojďte s námi znakovat

20. října 2022

Děkujeme městu Brno za možnost realizace tohoto osvětového programu.

Cílem projektu Pojďte s námi znakovat je prostřednictvím zážitkových workshopů seznámit školy v Brně s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. Celkem již proběhlo 20 workshopů pro víc než 400 studentů středních škol.

Během workshopu se studenti seznamují se světem a životem  osob se sluchovým postižením a také s komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Vyzkouší si odezírání a naučí se prstovou abecedu spolu s několika základními znaky českého znakového jazyka.

Děkujeme městu Brno za finanční podporu.

1 1