Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekt Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením

6. listopadu 2023

V rámci projektu proběhlo už několik zajímavých školení, kterých se zúčastnili naši pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

Na naše pracovníky sociálních služeb se často kvůli jazykové bariéře obrací i klienti s různými specifickými potřebami a s různým typem přidružených onemocnění. Abychom jim uměli poskytnout odbornou péči, musíme se neustále vzdělávat.

Prostřednictvím na míru vytvořeného vzdělávání si prohlubujeme znalosti a získáváme praktické dovednosti přímo od odborníků zaměřených na vybranou problematiku, jako je bezdomovectví, domácí násilí, dluhová problematika nebo opatrovnictví. Klientům, kteří mají kromě sluchového postižení i mentální postižení nebo duševní onemocnění, budeme umět poskytnout komplexnější a profesionálnější podporu a specializovanější péči.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence.

Školení z větší části probíhá online, takže se ho můžou zúčastnit kolegové z celé ČR.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

Nadace ČEZ