Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Setkání s ministryní Janou Maláčovou

26. června 2020

Ředitelka Tichého světa, o. p. s. přijala spolu s kolegyní pozvání na setkání s ministryní Janou Maláčovou, které proběhlo 24. 6. na MěÚ v Chrudimi.

V rámci setkání probíhala diskuse s paní ministryní na téma plánovaných legislativních změn pro poskytování sociálních služeb a zejména jejich financování. Dále se probíral vliv pandemie Covid19 na fungování sociální služeb. Zástupci organizací měli možnost sdílet své zkušenosti a předávat paní ministryni své podněty, pro případ opakování takovéto situace. Jednalo se například o možnost využívat k ochraně před nákazou krom roušek i štíty, které umožní osobám se sluchovým postižením odezírat. Dále se hovořilo o možnosti zachování akreditovaných kurzů ZJ online a o semknutosti celé společnosti v této těžké době.

Setkání se účastnili také například pan poslanec Chvojka, starosta města pan Pilný, místostarosta Štěpánek a zástupci různých neziskových organizací.

1