Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ukončení projektu

24. ledna 2024

Ukončení projektu Nadace ČEZ Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením.

Díky tomuto projektu můžeme poskytnout komplexnější a profesionálnější podporu a specializovanější péči klientům, kteří mají kromě sluchového postižení i mentální postižení nebo duševní onemocnění, 

Máme za sebou celkem 24 workshopů na téma bezdomovectví, domácí násilí, kompenzační pomůcky, opatrovnictví, kombinované postižení - hluchoslepota, mentální postižení nebo duševní onemocnění, intenzivní kurzy tlumočení a 5 kurzů na téma dluhová problematika. Těchto školení se zúčastnili naši pracovníci sociálních služeb.

Školení proběhla jak prezenčně, tak online formou, aby se mohli proškolit konzultanti a tlumočníci z kontaktních míst z celé České republiky.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

čez

čez kurz ukonceničez ukončení projekt