Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ukončení projektu Aktivní přístup k seniorům, kteří ztrácí sluch.

3. dubna 2024

Díky tomuto projektu můžeme poskytnout komplexnější a profesionálnější podporu a specializovanější péči klientům se sluchovým postižením z řad seniorů. 

Prostřednictvím šesti vybraných akreditovaných vzdělávacích kurzů si naši pracovníci osvojili vhodné komunikační modely za účelem podpory klienta seniorského věku v tísni, který ztrácí svoji samostatnost a soběstačnost a je nucen přijmout pomoc. Pracovníci získali teoretické poznatky a osvojili si dovednosti, jak využít vzpomínkové aktivity při práci s klientem, jaké jsou různé přístupy pro využití vzpomínek, jaká je charakteristika demence, co je cílem metody validace a pro koho je tato metoda určena. 

Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za podporu! 

1

1