Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ukončení projektu, který se skládal ze dvou částí: Kurz odezírání pro seniory v Brně a Pojďte s námi znakovat - Brno.

30. října 2023

Podpořeno Statutárním městem Brno. Děkujeme za podporu.

Kurz odezírání pro seniory v Brně

V rámci projektu jsme zrealizovali aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat pro specifickou skupinu neslyšících osob, která hledá možnosti, jak se se světem opět dorozumět. Jsou to senioři, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a přepis mluvené řeči pro ně není kvůli postupné ztrátě zraku vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím. Patří sem také jejich blízcí, kteří hledají plnohodnotný způsob vzájemné komunikace.

Pojďte s námi znakovat - Brno

Cílem projektu bylo prostřednictvím zážitkových workshopů o neslyšících seznámit školy v Brně s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti.

 

Podpořeno Statutárním městem Brno. Děkujeme za podporu!

projekty brnokurz brno dvakurz brno trikurz brno ctyri