Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS / СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЯ

14. dubna 2022

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro děti ukrajinských uprchlíků 1.6.-15.7.2022 / СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЯ з питань дошкільної та початкової освіти дітей українських біженців 1.6.-15.7.2022

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předpokládat, kolik dětí ukrajinských válečných uprchlíků setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu" k předškolnímu a základnímu vzdělávání.

Ředitelé škol nejprve rozhodnou o přijetí českých žáků po běžném zápisu. Potom přijde řada na děti ukrajinských uprchlíků během „zvláštního zápisu". Zvláštní zápis bude probíhat v období od 1. 6. do 15. 7. 2022. O přesném termínu rozhodne ředitel konkrétní školy.

Povinnost vyhlášení "zvláštního zápisu" platí i pro případ, kdy je současná kapacita školy naplněna. V takovém případě může zřizovatel školy (město, nebo obec) na základě zákona č. 67/2022 Sb., tuto kapacitu navýšit, aby bylo možné uchazeče přijmout.

V případě, že by byla kapacita v rámci zřizovatele naplněna i po navýšení, je povinností zřizovatele tuto skutečnost sdělit krajskému úřadu. Povinností krajského úřadu je nalezení jiné školy v rámci kraje, která uchazeče může přijmout. Pokud by nebyla volná kapacita ani v rámci kraje, krajský úřad kontaktuje Ministerstvo školství. To určí jiný krajský úřad, který vybere školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem. Přihlížet se ale v takovém případě bude k místu pobytu cizince v Česku, aby děti nemusely dojíždět do školy zbytečně daleko.

 У зв'язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки дітей українських біженців залишиться в Чехії в наступному навчальному році, інститут «спеціального набору» для дошкільної та початкової освіти працює. введено.

Директори шкіл спочатку приймають чеських учнів після звичайного зарахування. Потім настане черга дітей українських біженців під час «спеціального набору», який відбудеться з 1 червня по 15 липня 2022 року. Точну дату визначить директор конкретної школи.

Обов'язок оголосити «спеціальний набір» також застосовується, коли поточна потужність школи заповнена. У такому випадку засновник школи (місто чи муніципалітет) може, на підставі Закону № 67/2022 Зб., збільшити цю здатність, щоб мати можливість приймати заявників.

У разі, якщо посада в складі засновника заповнена навіть після збільшення, засновник зобов'язаний повідомити про це обласну владу. Обов'язком регіонального офісу є пошук іншої школи в регіоні, яка може приймати абітурієнтів. Якщо вільних потужностей не буде навіть у межах області, обласне управління звернеться до Міносвіти. Це визначить інша обласна влада, яка обирає школу для навчання, після консультації з директором відповідної школи та її засновником. У такому випадку, однак, буде враховано місце проживання іноземця в Чеській Республіці, щоб дітям не доводилося без потреби їздити до школи.