Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Jihočeský kraj

Adresa

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě.

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Lucie Novotná, DiS.

Vedoucí konzultantka

Mgr. Lucie Novotná, DiS.

Bc. Pavla Třísková - znakující

Konzultantka

Bc. Pavla Třísková

Služby

Cílem pobočky v Českých Budějovicích je zapojení osob se sluchovým postižením do běžné společnosti a jejich podpora na cestě za spokojeným životem. Naši konzultanti komunikují s klienty dle jejich potřeb a preferencí, nejčastěji v českém znakovém jazyce, psanou češtinou či pomocí odezírání. Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi na základě jeho schopností a dovednosti.

Důležitou součástí naší práce je překonávání bariér nejen sociálními službami, ale i osvětovou činností, která má za cíl zvyšování povědomí o osobách se sluchovým postižením mezi občany Jihočeského kraje.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V případě potřeby kontaktujte Mgr. Lucii Novotnou, DiS. (lucie.novotna@tichysvet.cz).

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde.