Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Jihomoravský kraj

Adresa

Josefská 612/15
602 00  Brno
5. patro, dveře č. 611

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Hana Šůstková - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Hana Šůstková

Bc. Renata Pastrňáková - znakující

Konzultantka

Bc. Renata Pastrňáková

Služby

Hlavní činností pracovníků pobočky je reagovat na potřeby svých klientů. Konzultanti přizpůsobují komunikaci klientům, tj. nejčastěji komunikují českým znakovým jazykem, popř. psanou češtinou a odezíráním. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně je rozvíjen jeho potenciál. Pobočka se také snaží rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi občany Jihomoravského kraje. Vizí pobočky je šířit osvětu formou workshopů na středních školách i firmách.

Pobočka Jihomoravského kraje je členem komunitního plánování města Vyškov a komunitního plánování sociálních služeb Znojemska.
1         1

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde.