Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Královéhradecký kraj

Adresa

Gočárova třída 1620/30
500 02 Hradec Králové
4. patro, dveře č. 523

1

Poskytujeme sociální služby v Náchodě, každé první pondělí v měsíci na adrese úřadu práce, Kladská 1092, 2. patro, č. dveří 203 nebo dle dohody. 

Poskytujeme sociální služby v Trutnově, každé třetí úterý v měsíci na adrese Horská 5 (budova úřadu práce), 2. patro, číslo dveří 334 (na konci chodby) nebo dle dohody.Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

 

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Michaela Novotná - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Michaela Novotná

Eliška Stráníková - znakující

Konzultantka

Eliška Stráníková

Služby

Pobočka Tichého světa pro Královéhradecký kraj se již od svého otevření v roce 2013 podílí na podpoře osob se sluchovým postižením v kraji.

Pomáháme klientům najít cestu z tíživé životní situace i při vyřizování běžných záležitostí. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb a přání, s respektem k volbě komunikačního prostředku.

Mimo tuto činnost se podílíme na odstraňování komunikačních bariér i šíření informací o světě osob se sluchovým postižením, formou přednášek a workshopů, kde se snažíme oba tyto světy přiblížit.

V Královéhradeckém kraji spolupracujeme s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty. Poskytujeme praxe studentům VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka i studentům Univerzity Hradec Králové programů Speciální pedagogiky či Sociální práce.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba a odborné sociální poradenství) je pro rok 2022 finančně podpořena městem Náchod. Děkujeme!

Provoz služby sociální rehabilitace je pro rok 2022 finančně podpořena městem Trutnov. Děkujeme! 

Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství) je pro rok 2022 finančně podpořena městem Hradec Králové. Děkujeme!

Královéhradecký kraj