Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Liberecký kraj

Adresa

Felberova 604
460 01  Liberec
budova České pojišťovny, 4. patro

1Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Petra Bobková

Vedoucí konzultantka

Mgr. Petra Bobková

Vladimíra Moravcová - znakující

Konzultantka

Vladimíra Moravcová

Služby

Úkolem pracovníků této pobočky je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu a jejich specifických potřebách mezi širokou veřejnost Libereckého kraje. Konzultantky při práci s klienty používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. český znakový jazyk, odezírání nebo psaná čeština. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a priority tak, aby se mohl dále rozvíjet jeho potenciál.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí odborného sociálního poradenství Mgr. Gabrielu Petruškovou (gabriela.petruskova@tichysvet.cz).

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Pravidelné aktivity: 

Příměstský tábor (nejen) pro neslyšící - Cílem tábora je zajistit během letních prázdnin týden zajímavých aktivit a zážitků nejen pro neslyšící děti. Slyšící děti mají možnost vyzkoušet si znakový jazyk a formou zážitku se dozvědět, jak komunikovat s dětmi s postižením sluchu. Neslyšící děti mají díky zajištěnému překladu do znakového jazyka během tábora stejné možnosti jako děti slyšící a mohou strávit prázdninový čas se svými vrstevníky.

Tichá tramvaj - Tichá tramvaj je osvětová akce ve spolupráci s DPMLJ, a. s., která se v Liberci pravidelně koná koncem září a díky které se mohou cestující MHD během jízdy seznámit se základy znakového jazyka a přiblížit se tak neslyšícím spoluobčanům.

Zahradní slavnostOsvětová akce v Liberci na podporu osob se sluchovým postižením ve spolupráci s Českou unií neslyšících Liberec a Centrem pro zdravotně postižené LBK.

Výlety pro neslyšící - Jarní víkendová akce ve spolupráci s pobočkou Tichý svět Ústecký kraj pro naše klienty, jejich rodiny a přátelé, kde si účastníci mohou vzájemně sdílet své zkušenosti a zážitky a prožít společně příjemný víkend.


Služba sociální rehabilitace je v roce 2021 realizována s finanční podporou Libereckého kraje. Děkujeme! 

Služba sociální rehabilitace je v roce 2021 realizována s finanční podporou města Liberec. Děkujeme! 

Služba sociální rehabilitace a tlumočnická služba je v roce 2021 realizována s finanční podporou města Jablonec nad Nisou. Děkujeme! 

Dále děkujeme za služby, které nám poskytla firma:

hlawa

Děkujeme za pravidelnou finanční podporu příměstského tábora firmě:

hokami