Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Moravskoslezský kraj

Adresa

Zeyerova 110/12
702 00  Ostrava 
vedle obchodního domu LASO

1

Spustit Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Bc. Alena Hegerová

Vedoucí konzultantka

Mgr. Bc. Alena Hegerová

Martina Zemanová - znakující

Konzultantka

Martina Zemanová

Služby

Úkolem pracovníků pobočky je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi občany Moravskoslezského kraje. Konzultanti pobočky jsou jak slyšící, tak neslyšící a dokáží se přizpůsobit potřebám svých klientů. Ke komunikaci s klienty využívají vždy ten způsob komunikace, který je klientovi vlastní, tj. odezírání, český znakový jazyk, písemná forma. Ke každému zájemci o službu přistupují dle jeho individuálních potřeb. Dále jsou u něj rozvíjeny schopnosti a dovednosti tak, aby se odstranila nejčastější bariéra těchto osob, tedy komunikační.

Pobočka Moravskoslezského kraje je členem Pracovní skupiny Lidé se sluchovým postižením v rámci komunitního plánu města Ostravy.
Od 1.1.2019 jsme také zařazeni do optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.
V rámci osvěty pořádáme interaktivní semináře a workshopy pro školy, nemocnice, úřady aj.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Provoz sociálních služeb (tlumočnické služby a sociální rehabilitace) je pro rok 2023 finančně podpořena městem Ostravou. Děkujeme!

logo ostrava!!!