Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pardubický kraj

Adresa

Jana Palacha 1552
530 02  Pardubice V - Zelené Předměstí
1. patro, chodba vlevo - dveře č. 223

1

Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Zaměstnanci na pobočce

Bc. Tereza Pospíšilová

Vedoucí konzultantka

Bc. Tereza Pospíšilová

Mgr. Michaela Jirotková - znakující

Konzultantka

Mgr. Michaela Jirotková

Služby

Konzultanti pobočky Pardubického kraje pomáhají klientům se sluchovým postižením překonávat překážky, které na ně klade společnost i každodenní život. Respektují volbu komunikačního systému klienta, jeho volbu způsobu řešení nepříznivé situace a jeho individuální odlišnosti. Tím se služba pro danou cílovou skupinu stává dostupnou a bezbariérovou. Podporují bezbariérovost veřejných institucí - úřady, nemocnice, policie apod., sdílí osvětu o lidech se sluchovým postižením a jejich potřebách.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Služba sociální rehabilitace a tlumočnická služba je v roce 2022 realizována s finanční podporou města Pardubice. Děkujeme! 

1

Služba sociální rehabilitace je v roce 2022 realizována s finanční podporou Pardubického kraje. Děkujeme!