Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pardubický kraj

Adresa

Jana Palacha 1552
530 02  Pardubice V-Zelené Předměstí
1. patro, chodba vlevo - dveře č. 223Otevírací hodiny

Pondělí 8:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek Po dohodě s klientem

Služby

Konzultanti pobočky Pardubického kraje pomáhají klientům se sluchovým postižením překonávat překážky, které na ně klade společnost i každodenní život. Respektují volbu komunikačního systému klienta, jeho volbu způsobu řešení nepříznivé situace a jeho individuální odlišnosti. Tím se služba pro danou cílovou skupinu stává dostupnou a bezbariérovou. Podporují bezbariérovost veřejných institucí - úřady, nemocnice, policie apod., sdílí osvětu o lidech se sluchovým postižením a jejich potřebách.

Nabízíme kurzy Českého znakového jazyka pro veřejnost.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


Aktuální projekty:

Bezbariérová komunikace pro neslyšící


Služba sociální rehabilitace je v roce 2019 realizována za finanční podpory města Pardubice a Pardubického kraje. Tlumočnická služba je realizována za finanční podpory města Pardubice. Děkujeme!

pard

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Michaela Jirotková - znakující

Vedoucí konzultantka

Iva Preussová - znakující

konzultantka

Iva Preussová