Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Plzeňský kraj

Adresa

sady Pětatřicátníků 316/6
301 00 Plzeň
Dům techniky, ve 2. patřeOtevírací hodiny

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek Po domluvě s klientem
Pátek 8:00 – 12:00

Služby

Úkolem pracovníků plzeňské pobočky je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi slyšící v kraji. Konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém přístupu k nim používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně je rozvíjen jeho potenciál.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

S Tichou linkou se bez problémů domluvíte i na úřadech v Plzni – matrika, občanské průkazy a cestovní pasy, evidence řidičů a vozidel, živnostenský úřad (www.uradbezcekani.cz).

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


Aktuální projekty:

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

 

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Olga Blahovcová - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Olga Blahovcová

Bc. Adéla Švábová - znakující

Konzultantka

Bc. Adéla Švábová