Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Praha

Adresa

Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
 Otevírací hodiny

Pondělí 9:00 – 16:00
Úterý 9:00 – 16:00
Středa 9:00 – 16:00
Čtvrtek 9:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 16:00

Služby

Cílem konzultantů pražské pobočky Tichého světa je poskytnout pomoc a podporu lidem se sluchovým postižením při jejich snaze o začlenění do běžné/majoritní společnosti slyšících. Naši konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém  přístupu k nim používají způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností.

Šíříme povědomí o lidech se sluchovým postižením i ve společnosti slyšících, vysvětlujeme specifika kontaktu s  neslyšícími a nedoslýchavými a učíme je znát a používat pravidla komunikace s nimi.

Nabízíme kurzy Českého znakového jazyka pro veřejnost.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde


Plánované akce:

Letos naše pobočka pořádá „Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti“.

Cílem příměstského tábora je propojit svět neslyšících a slyšících dětí a umožnit jim strávit prázdninový týden naplněný spoustou her, zábavy i poznání. Slyšící děti budou mít možnost poznat svět neslyšících a osvojí si základy znakového jazyka. Neslyšící děti budou přirozenou formou zapojeni do slyšícího prostředí a oba světy se naučí jak spolu komunikovat bez ohledu na to, jaký je jejich mateřský jazyk. Tábor bude probíhat pod vedením znakujících instruktorů a neslyšících lektorů.

Tábor proběhne díky podpoře Nadačního fondu Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

tesco

Služba sociální rehabilitace je v roce 2019 realizována s finanční podporou MČ Praha 6. Děkujeme!

Služba sociální rehabilitace a tlumočnická služba je v roce 2019 realizována s finanční podporou MČ Praha 4, MČ Praha 10, MČ Praha 12, MČ Praha 18, MČ Praha 11 a MČ Praha 13. Děkujeme! 

Služba odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace a tlumočnická služba je v roce 2019 realizována s finanční podporou MČ Praha 8 a MČ Praha 14. Děkujeme!

Provoz služby odborného sociálního poradenství byl pro rok 2019 finančně podpořen MČ Praha 5. Děkujeme!

Provoz tlumočnické služby byl pro rok 2019 finančně podpořen MČ Praha 17, MČ Praha 1 a MČ Praha 3. Děkujeme!

 

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Romana Bicanová - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Romana Bicanová

Mgr. Gabriela Petrušková - znakující

Konzultantka

Mgr. Gabriela Petrušková