Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Praha

Adresa

Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4

1

Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

 

Zaměstnanci na pobočce

Terézia Holcová - znakující

Vedoucí konzultantka

Terézia Holcová

Tereza Bárová - znakující

Konzultantka

Tereza Bárová

Služby

Cílem konzultantů pražské pobočky Tichého světa je poskytnout pomoc a podporu lidem se sluchovým postižením při jejich snaze o začlenění do běžné/majoritní společnosti slyšících. Naši konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém  přístupu k nim používají způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností.

Šíříme povědomí o lidech se sluchovým postižením i ve společnosti slyšících, vysvětlujeme specifika kontaktu s  neslyšícími a nedoslýchavými a učíme je znát a používat pravidla komunikace s nimi.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Podpořili nás:

Tlumočnická služba je v roce 2022 realizována s finanční podporou MČ Praha 7, MČ Praha 3, MČ Praha 10, MČ Praha 9, MČ Praha 1, MČ Praha 5, MČ Praha 8, MČ Praha 11, MČ Praha 4, MČ Praha 18, MČ Praha 13 a MČ Praha 14. Děkujeme!

Služba sociální rehabilitace je v roce 2022 realizována s finanční podporou MČ Praha 7, MČ Praha 14, MČ Praha 10, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 8, MČ Praha 11, MČ Praha 12, MČ Praha 4, MČ Praha 2 a MČ Praha 13. Děkujeme! 

Odborné sociální poradenství je v roce 2022 MČ Praha 14, MČ Praha 10, MČ Praha 5, MČ Praha 8, MČ Praha 4, MČ Praha 13 a MČ Praha 15. Děkujeme!

AKTUALITA:

Pražská pobočka Tichého světa uspořádala v červnu 2021 na louce v pražské Tróji Den plný her s Tichým světem. Akce byla realizována za pomoci Nadačního fondu Tesco v rámci programu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Děkujeme!

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za podporu vzdělávání našich konzultantek v rámci komunitního programu "Vy rozhodujete, my pomáháme."

1