Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Středočeský kraj

Adresa

Váňova 3180
272 01 Kladno
budova České pojišťovny, 5. patro

1

Online tlumočení znakového jazyka

 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Zaměstnanci na pobočce

Bc. Martin Rapprich

Vedoucí konzultant

Bc. Martin Rapprich

Veronika Veselá, DiS.

Konzultantka

Veronika Veselá, DiS.

Služby

Úkolem pracovníků pobočky je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi občany Středočeského kraje. Konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém přístupu k nim používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně je rozvíjen jeho potenciál.

Pokud máte zájem o kurzy ČZJ, obraťte se na Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí odborného sociálního poradenství Mgr. Gabrielu Petruškovou (gabriela.petruskova@tichysvet.cz).

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Pravidelné Aktivity: 

Každoroční příměstský tábor „Neboj se a znakuj!“

Cílem tábora je zajistit kvalitní a přístupnou péči o děti v době letních prázdnin a přispět k inkluzi neslyšících dětí vyžadující účast znakujícího asistenta. Slyšící děti mají možnost si vyzkoušet znakový jazyk a formou zážitku se dozvědět, jak komunikovat s dětmi s postižením sluchu. Neslyšící děti mají díky táboru stejné možnosti jako děti slyšící a tráví čas se svými vrstevníky.

 

Provoz služby sociální rehabilitace je pro rok 2022 finančně podpořen Středočeským krajem. Děkujeme.

Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba, sociální rehabilitace) je pro rok 2022 finančně podpořen městem Beroun. Děkujeme. 

Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství) je pro rok 2022 finančně podpořen městem Kladno. Děkujeme. 

Kladno