Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Středočeský kraj

Adresa

Váňova 3180
272 01 Kladno
budova České pojišťovny, 5. patroOtevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

Služby

Úkolem pracovníků pobočky je rozšířit povědomí o osobách s postižením sluchu mezi občany Středočeského kraje. Konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém přístupu k nim používají způsob komunikace, který je klientům vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně je rozvíjen jeho potenciál.

Nabízíme kurzy Českého znakového jazyka pro veřejnost.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Pravidelné Aktivity: 

Každoroční příměstský tábor „Neboj se a znakuj!“

Cílem tábora je zajistit kvalitní a přístupnou péči o děti v době letních prázdnin a přispět k inkluzi neslyšících dětí vyžadující účast znakujícího asistenta. Slyšící děti mají možnost si vyzkoušet znakový jazyk a formou zážitku se dozvědět, jak komunikovat s dětmi s postižením sluchu. Neslyšící děti mají díky táboru stejné možnosti jako děti slyšící a tráví čas se svými vrstevníky.


Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba a sociální rehabilitace) je pro rok 2020 finančně podpořen městem Kladno. Děkujeme.

Kladno

Provoz sociálních služeb (tlumočnická služba a sociální rehabilitace) je pro rok 2020 finančně podpořen městem Beroun. Děkujeme. 

Provoz služby sociální rehabilitace je pro rok 2020 finančně podpořen Středočeským krajem. Děkujeme.

Zaměstnanci na pobočce

Kamila Rumlová

Vedoucí konzultantka

Kamila Rumlová

Klára Kašparová - znakující

Konzultantka

Klára Kašparová