Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

DEAFEMBER

Víte, že září je velmi významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících? Tichý svět proto v roce 2020 zavedl tradici Deafemberu - měsíce osob se sluchovým postižením. 

V průběhu celého měsíce září bude letos veřejnost skrze videa, články, fotografie a všemožné akce informovaná o tématech spojených se získanou ztrátou sluchu, ať už v důsledku stáří, nebo jinými vlivy. Cílem je upozornit na důležitost prevence a ochrany sluchu a na to, že ztráta sluchu může postihnout každého z nás. 

 

1