Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

DEAFEMBER - Výstava Poznej Tichý svět v Brně

Skrze informační plakáty nahlédnete do našich aktivit, seznámíte se s kulturou neslyšících, se způsoby komunikace s nimi, s kazuistikami ze sociálních služeb, Tichou linkou a poznáte také provozy Tichého světa - chráněných pracovišť.

V Tichém světě propojujeme svět slyšících se světem osob se sluchovým a kombinovaným postižením a po celé ČR poskytujeme sociální služby, které těmto lidem ulehčují jejich začlenění do společnosti. Šíříme povědomí o komunitě a kultuře neslyšících a o znakovém jazyce.

Výstava bude zahájena vernisáží v první den trvání výstavy, tedy 1. září v 19.00 ve 4. patře foyer Moravské zemské knihovny v Brně.

Doprovodný program:

19. 9. v 18 hodin beseda Jak se vyrovnat se ztrátou sluchu

27. 9. v 17 hodin Knihovna bez bariér - exkurze tlumočená do českého znakového jazyka

1