Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Aktivizační kurzy odezírání pro seniory a sociální pracovníky

Prostřednictvím 3 aktivizačních kurzů na rozvoj dovednosti odezírat pomáháme rozvinout komunikační dovednosti u seniorů, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a hledají nový a plnohodnotný způsob dorozumění se s okolím. Zlepšujeme tak jejich životní podmínky. Kurzu se účastní i sociální pracovníci, kteří pracují se seniory, a pro které je nezbytné osvojit si praktické informace a způsob, jak se seniory se sluchovým postižením pracovat a komunikovat. Sociální pracovníci mohou tyto vědomosti dál předávat a učit další klienty novému způsobu komunikace.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Děkujeme!

kurz nadace olgy havlove